Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

Karl Mayer TM 4 TS EL: The


          Fastest Way to Fluffy Fabrics          Karl Mayer’s new terry tricot machine TM 4 TS EL can efficiently produce
          terry fabrics with long repeats, hems and borders.

          Karl Mayer was showing the TM 4  The modern EL system enables this  EL pattern drive enables loop-free
          TS EL terry tricot machine at the last  terry tricot machine to produce large  stripes in the horizontal direction to
          ShanghaiTex trade fair in June 2015,  fabric webs with flat sections and  be produced. On the other hand,
          and thus ended a period when no  hems in the lengthwise and cross- the vertical stripes are formed by the
          terry tricot machines for processing  wise directions at a production rate  threading-in arrangement and the
          cotton had been introduced onto the  that is 30% higher than its prede- lapping, and are produced on the
          market. The high speed of the TM  cessor, the KS 4 FBZ. Increasing the  principle of impeded loop formation.
          4 TS EL is particularly evident when  working width from 136” to 186” has  Ground guide bars, GB 1 and GB 4,
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          producing bath towels and robes with increased output even more. When  are threaded with the loop-forming
          loop-free stripes and long repeats. producing bordered hand towels, the yarn system according to the con-


     50        50
          Karl Mayer TM 4 TS EL: Havlı


          Kumaşlar için En Hızlı Yol
          Karl Mayer’in yeni havlu kumaş trikot makinesi TM 4 TS EL; uzun tekrarlar, kenar
          baskıları ve kenarlarla verimli havlu kumaş üretimine olanak sağlıyor.

          Karl Mayer, Haziran 2015’te düzenlenen trikot makinesinin; öncülü olan KS 4  ve bindirme ile oluşturup, engelli halka
          son ShanghaiTex fuarında sergilediği  FBZ makinesinden % 30 daha yüksek  oluşumu ilkesiyle üretiliyor. Zemin kılavuz
          TM 4 TS EL havlu kumaş trikot makinesi bir üretim hızında, düz kesitler ve kenar  çubukları, GB 1 ve GB 4, 1/1 çıkışlı
          ile birlikte havlu kumaş trikot makineleri- baskıları ile uzunlamasına ve çapraz  havlu kumaş zincirli örgü makineleri için
          nin yokluğunda pamuk işlenen dönemi  yönde geniş kumaş yapıları üretmesini  geleneksel düzene göre halka oluşturan
          de sona erdirmişti. TM 4 TS EL’nin  sağlıyor. Çalışma genişliğini 136 “den  iplik sistemi ile takılmış durumda.
          yüksek hızı özellikle banyo havluları,  186”e çıkardığınızda çıktı daha da  GB 2 ve GB 3, direk dikiş / atkı
          ilmeksiz şeritler ve uzun tekrarlar içeren  yükseliyor. Saçaklı el havlusu üretilirken,  kombinasyonu ile zemine işliyor. Tüylü
          bornozlar üretirken kendisini belirgin bir  ‘EL’ desenli tahrik, yatay yönde ilmeksiz  kesitlerde 1 içinde 1’inci sıradaki iplik
          şekilde hissettiriyor.     şeritler üretilmesini sağlıyor. Öte yandan; geçirme düzenlemesi, GB 1 ve GB
          Modern EL sistemi, bu havlu kumaş  dikey şeritler, iplik çekme düzenlemesi  4’teki ipliklerden kaynaklanan her ikinci
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57