Page 49 - Tekstil Teknoloji
P. 49

VDMA: Regina Brückner New Chairperson

      of Textile Machinery Association


      Regina Brückner, Managing Associate of Brückner Trockentechnik, is the
      new chairperson of the VDMA Textile Machinery Association.

      Brückner, was elected at the members’ the president of CEMATEX, the Europe- • Johann Phillip Dilo, Oskar Dilo
      meeting of the Association in Berlin.  an Committee of Textile Machinery  Maschinenfabrik
      The new executive board is completed  Manufacturers. Ms. Thies assumed  • Peter D. Dornier, Lindauer Dornier
      with Ms. Verena Thies, Thies Textil- responsibility in the family company  • Arno Gärtner, Karl Mayer Textil-
      maschinen, and Mr. Fritz P. Mayer, Karl  early on and has been working for the  maschinenfabrik
      Mayer Textilmaschinenfabrik, who were traditional company Thies in interna- • Roland Hampel, A. Monforts Textil-
      elected as vice chairpersons. tional textile machinery business since  maschinen
      After her election, Regina Brückner  2009.’         • Dr. Janpeter Horn, Herzog
      stated:            The new executive board for the legisla- • Markus Kleindorp, Memminger-Iro
       ‘I am pleased to have Ms. Thies and  tive period until 2021 is composed of: • Martin Küppers, Saurer Schlafhorst
      Mr. Mayer by my side, the two chairper- • Regina Brückner (Chairperson),  • Georg Stausberg, Oerlikon Textile
      sons who complement each other very Brückner Trockentechnik • Andreas Lukas, Andritz Küsters
      well. Mr. Mayer is an entrepreneurial  • Verena Thies (Vice Chairperson), Thies • Benjamin Mayer, Mayer & Cie.
      personality with decades of experience  • Fritz P. Mayer (Vice Chairman), Karl  • Eric Schöller, Groz-Beckert
      which he is meanwhile bringing in as  Mayer Textilmaschinenfabrik • Heinrich Trützschler, Trützschler 47 ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
                                         Chairperson and Vice     47
                                         Chairpersons of the VDMA Textile
                                         Machinery Association: Regina
                                         Brückner, Fritz P. Mayer, Verena
                                         Thies.
                                         VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin
                                         Yeni Başkanı Regina Brückner ile
                                         Başkan Yardımcıları Fritz P. Mayer
                                         ve Verena Thies.
      VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin Yeni

      Başkanı Regina Brückner


      VDMA Tekstil Makineleri Derneği’nin başkanlığına, Brückner firmasının Yönetim
      Direktörü olan Regina Brückner seçildi.

      Derneğin Berlin’de düzenlediği toplantıda  Mayer, onlarca yıllık tecrübesi ile büyük  • Johann Phillip Dilo, Oskar Dilo Maschi-
      yeni başkan olarak seçilen Brückner’e  bir girişimci. Erken yaşta aile şirketinde  nenfabrik
      görevinde yardımcı olacak isimler ise Baş- üzerine sorumluluk alan Sayın Thies  •Peter D. Dornier, Lindauer Dornier
      kan Yardımcısı olarak görev alacak olan  de, 2009 yılından bu yana uluslararası  • Arno Gärtner, Karl Mayer Textilmaschi-
      Thies firmasından Verena Thies ve Karl  tekstil makineleri alanında faaliyet gösteren nenfabrik
      Mayer’den Fritz P. Mayer olarak belirlendi.  Thies’te görev alıyor.’ • Roland Hampel, A. Monforts Textilmaschinen
      Regina Brückner, seçim ertesinde yapmış VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin 2021  • Dr. Janpeter Horn, Herzog
      olduğu konuşmada şunları ifade etti: yılına kadar koltukta kalacak yeni yönetim  • Markus Kleindorp, Memminger-Iro
      ‘Bayan Thies ve Bay Mayer gibi birbirlerini  kurulu aşağıdaki üyelerden oluşuyor: •Martin Küppers, Saurer Schlafhorst
      çok iyi tamamlayan iki başkanın yanımda  • Regina Brückner (Başkan), Brückner  • Georg Stausberg, Oerlikon Textile
      yer alacak olmasından büyük memnu- Trockentechnik      • Andreas Lukas, Andritz Küsters
      niyet duyuyorum. Hâlihazırda Avrupa  • Verena Thies (Başkan Yardımcısı), Thies • Benjamin Mayer, Mayer & Cie.
      Tekstil Makineleri Üreticileri Komisyonu  • Fritz P. Mayer (Başkan Yardımcısı), Karl  • Eric Schöller, Groz-Beckert
      CEMATEX’in başkanlığını yürüten Sayın  Mayer Textilmaschinenfabrik • Heinrich Trützschler, Trützschler
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54