Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

VDMA: The Largest Network of the


          Engineering Industry in Europe          Representing more than mostly medium-sized 3200 companies, VDMA
          (Mechanical Engineering Industry Association of Germany) is the largest
          association representing the mechanical engineering industry in Europe.
          The member companies employing about one million employees in Germany
          alone and have a production value of around 200 billion euros.


          Representing a largely export- processes covering everything from  Within the VDMA, The German
          oriented sector, VDMA’s export  manufacturers and system suppliers  mechanical engineering industry is
          share in the German mechanical  to system integrators and service  an international leader – in 25 of 31
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          engineering sector is around 76%  providers, VDMA enables both  comparable subsectors, German
          and approximately 60% of this  industry-specific and inter-sectoral  firms are among the top three
          exports are made by countries  collaboration, reflecting diverse  providers in the world, and global
          outside the EU.        customer-supplier relationships  market leader in as many as half.
          With a complete chain of    throughout the value chain.  Around 130 of the most important


     44        44          VDMA: Avrupa’nın En Büyük


          Mühendislik Endüstrisi Ağı          Çoğu orta ölçekli 3200’ü aşkın şirketi temsil eden VDMA (Alman Makine ve Tesis
          Üreticileri Birliği), Avrupa’da makine üretim sektörünü temsil eden en büyük birlik.
          Sadece Almanya’da yaklaşık bir milyon çalışanı istihdam eden üye şirketler, 200
          milyar Euro dolayında üretim değerine sahip.


          Çoğu orta ölçekli 3200’ü aşkın şirketi  sektörü temsil eden VDMA’nın Alman  boyunca çeşitli müşteri-tedarikçi
          temsil eden VDMA (Alman Makine  makine üretim sektörü içindeki ihracat  ilişkilerini yansıtarak hem sektöre özgü
          ve Tesis Üreticileri Birliği), Avrupa’da  payı yaklaşık olarak %76 seviyesinde.  hem de sektör içi işbirliğine olanak
          makine mühendisliği sektörünü  Bu ihracat oranının yaklaşık %60’ını ise sağlıyor.
          temsil eden en büyük birlik. Sadece  AB dışındaki ülkeler oluşturuyor. VDMA dâhilinde, karşılaştırılabilir 31
          Almanya’da yaklaşık bir milyon çalışanı Üreticilerden, sistem tedarikçilerine,  alt sektörün 25 tanesinde, dünya
          istihdam eden üye şirketler, 200 milyar sistem entegratörlerinden hizmet  sıralamasında ilk üç sırada yer alan
          Euro civarında üretim değerine sahip.  sağlayıcılara süreç zincirinin tamamını  Alman firmaları, bunların yarısında ise
          Çok büyük oranda ihracat odaklı bir  içeren VDMA, katma değer zinciri  küresel pazar lideri konumunda.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51