Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

Konica Minolta Presents A Brand


          New Vision in Printtek 2017!          Konica Minolta, which participated the Printtek 2017 Fair held at Tüyap Istanbul
          Fair and Congress Center from October 04 to October 08, presented its latest
          hardware and software solutions towards needs of printing professionals.

          The AccurioPress C6100, which was  The machine has a print quality close  C2070, which has 350 gsm duplex
          launched and drawn attention with  to offset with its Integrated Color Care printing feature, differs from other
          high production capacity and color  unit and real-time automatic color  devices in its range with single-pass
          consistency, became one of the prod- management, and front-back printing  duplex scanning, USB printing and
          ucts taken close interest by visitors.  correction features. The AccruioPrint  USB scanning features. The Accrui-
      GÜNDEM NEWS 36
     36          Orhan Doğan, Hidetoshi Omo, Charless Lissenburg

          Konica Minolta, Printtek 2017’de


          Yepyeni Bir Vizyon Sundu!          04 - 08 Ekim tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde
          düzenlenen Printtek 2017 Fuarı’na katılan Konica Minolta, baskı profesyonellerinin
          ihtiyaçlarına yönelik en yeni donanım ve yazılım çözümlerini tanıttı.

          Lansmanı yapılan yüksek üretim ka- ön-arka baskı düzeltme gibi özellikleri  gamındaki diğer cihazlardan farklılaşıyor.
          pasitesi ve renk tutarlılığı ile öne çıkan  olan cihaz, ofsete yakın baskı kalitesine  Fogra sertifikasına sahip AccruioPrint
          AccurioPress C6100 ziyaretçilerin en  sahip. 350 g/m dubleks baskı özelli- C2070 yüksek hacimli iş yüküne sahip
                               2
          çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri oldu.  ğine sahip AccruioPrint C2070 ise tek  profesyonellerin beğenisini kazandı.
          Entegre Color Care ünitesi ile gerçek  geçiş çift taraflı tarama, USB’den yazdır- Konica Minolta standında lansmanı
          zamanlı otomatik renk yönetimi ve  ma ve USB’ye tarama özellikleri ile ürün  yapılan bir diğer cihaz da, dakikada 136
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43