Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

Printing World Meets at


          Printtek 2017          Printtek 2017 International Printing Technologies and Paper Exhibition, the
          most significant and most comprehensive meeting of printing technologies,
          materials and paper industries for Turkey and Eurasia, was held at TUYAP
          Exhibition and Congress Center between 4-8 October 2017.


          The 412 firms from 33 countries par- of 2.123 participants from 73 foreign  the scope of the Tüyap procurement
          ticipated in the Exhibition, which was  countries. In the exhibition organized  committee program, sector repre-
                 th
          organized for the 13 time this year.  in six salons in total and an exhibition  sentatives came from Bosnia and
          The exhibition hosted 26,540 profes- area of 60.000 square meters, the  Herzegovina, Egypt, France, Greece,
          sional visitors composed of 24.417  firms introduced their innovations  Georgia, Holland, England, Macedo-
          participants from 78 Turkish cities and and products to the visitors. Within  nia, Moldova, Iran, Russia, Serbia,
      GÜNDEM NEWS 32
     32

          Matbaa Dünyası, Printtek


          2017’de Buluştu          Türkiye ve Avrasya Bölgesine yönelik baskı teknolojileri, malzemeleri ve kâğıt
          endüstrilerinin en önemli ve en kapsamlı buluşması olan Printtek 2017 Uluslararası
          Baskı Teknolojileri Ve Kâğıt Fuarı, 4-8 Ekim 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
          Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

          Bu yıl 13. kez düzenlenen fuar, 33  fuarda firmalar, yenilik ve ürünlerini ziyaret- yurt çapından ise Türkiye Matbaacılar
          ülkeden toplam 412 firmanın katılımına  çilerle buluşturdular. Tüyap yurtdışı alım  Federasyonu işbirliği ile Adana, Alanya,
          sahne olurken, yurt içinden 78 şehirden  heyetleri programı kapsamında, Bosna  Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gazian-
          24.417, yurt dışından ise 73 ülkeden  Hersek, Mısır, Fransa, Yunanistan, Gür- tep, Gebze, İzmir, Kocaeli, Konya, Hatay,
          2.123 olmak üzere toplamda 26.540  cistan, Hollanda, İngiltere, Makedonya,  Malatya, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon
          profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.  Moldova, İran, Rusya, Sırbistan, Kosova, illerinden gelen heyetler, önemli alımlar ve
          Toplam 6 salonda ve 60.000 m2 bü- Filistin, Ürdün, Ukrayna ve Suriye’den  ticari anlaşmalar gerçekleştirmek üzere
          yüklüğündeki sergi alanında düzenlenen  gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra,  fuarı ziyaret ettiler.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39