Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

We Had To Do It
          It is a success story in which four fellows are headed and headed out;
          Pro-SMH is the concrete form of Denim culture of the 20 years -time
          experience. This distinguished brand has broken new grounds with
          production of technologies and machines, which has made an indelible
          impression in Turkey, even in the world.


          We described themselves as four fel- ical engineer, has overall responsibility  houses. He is at work at the produc-
          lows; however people labelled this fra- for receiving orders for the production  tion factory in Istanbul. He is running
          ternity as partnership. Cenk Gencay  of machines, controlling the quality,  all stainless-steel production.
          is responsible for the production in  and shipping orders. Production in this two facilities are
          Pro-SMH. He manages all production  Tayfun Karakurt is a chemical engineer coordinated by Cenk Gencay And
          processes. Cenk Gencay, a mechan- with long years of experience in dye  Tayfun Karakurt.

      GÜNDEM NEWS 44
     44


          Founders of Pro-SMH, Cenk Gencay and Hasan Çakır
          Pro-SMH Kurucu Ortaklarından Cenk Gencay ve Hasan Çakır
          Yapmasaydık Olmazdı          Dört can dostun kafa kafaya verip yola çıktığı bir başarı hikayesi; Pro-SMH…
          Denim kültürünün 20 yıllık tecrübeyle vücut bulmuş hali… Türkiye’de hatta
          dünyada ilkleri başarmış ve başarmaya da devam eden bu güzide marka,
          ürettikleri teknoloji ve makinelerle adından söz ettirmeye devam edecek.

          Biz dört can dost dedik, insanlar ortak- uzun yıllar Boyahanelerde yöneticilik  bunların yazılımları, yazılımların maki-
          lık da diyor bu birlikteliğe… Pro-SMH’ta yapmış kimya mühendisi. İstanbul’daki  nelere yüklenmesi ve fonksiyonlarının
          Cenk Gencay üretimden sorumlu...  üretim tesisinde işin başında. Burada  test edilmesi, bu testlerden sonra da
          Tüm üretim süreçlerini yönetiyor. Ma- tüm Boya Makineleri ve paslanmaz  saha da devreye alınmasından sorumlu;
          kinelerin üretim siparişlerinin verilmesi,  imalatlarına yön vermekte. Bu iki tesisin- kendisi Elektronik mühendisi. Cüneyt
          kalite kontrollerinin yapılması ve sevk  deki üretimler Cenk bey ve Tayfun bey  İşman, satış, pazarlama ve finanstan
          edilmesine o bakıyor; Cenk Gencay  tarafından koordine edilmektedir. Hasan sorumlu ve aynı zamanda Yüksek Tekstil
          Makine Mühendisi. Tayfun Karakurt ise  Çakır Elektrik-Elektronik aksamlar ve  Mühendisi. Bu dört kişilik dev kadronun
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51