Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

SSM Spring Exhibitions


          Review 2017          SSM attended four exhibitions in spring time: Saigontex in Hochiminh-City,
          Vietnam; Indo Intertex in Jakarta, Indonesia; Igatex in Karachi, Pakistan
          and Techtextil in Frankfurt, Germany – great number of visitors have been
          welcomed.

          The exhibitions took place on joint  TD. The DURO platform, for all kind DIGICONE® 2 winding algorithm,
          booths of the SSM representatives. of technical yarns up to 50’000  which saves time, resources and
          During the shows, SSM met many  dtex, offers a new level of flexibility  money. Besides this, SSM can
          existing, and also potential new  and winding quality in one machine; provide solutions for a wide range
          customers that showed interest  thereby ensuring the fulfilment of all of yarn winding and yarn process-
          in their products. Thanks to the  customer requirements.  ing to obtain best packages that
          great effort and support of the SSM Another highlight was the appli- combine all the desirable char-
          agents the exhibitions have been a  cation for spreading, splitting and  acteristics. Detailed information
          great success.         winding of Carbon as well as the  about textile machines with leading
          In Frankfurt, the visitors were im- possibility to optimize  the yarn  technology is available on SSMs
          pressed by the shown DURO-TW- dyeing production with the SSM  webpage.

      GÜNDEM NEWS 34
     34


          SSM Bahar Fuarları İncelemesi 2017          SSM bahar döneminde dört fuarda katılım gösterdi: Hochiminh-City, Vietnam’da
          gerçekleştirilen Saigontex’de; Jakarta, Endonezya’da gerçekleştirilen Indo Intertex’te;
          Karachi, Pakistan’da gerçekleştirilen Igatex’te ve Frankfurt, Almanya’da gerçekleştirilen
          Techtextil’de çok sayıda ziyaretçi ağırlandı.

          Fuarlarda, SSM temsilcilerinin ortak  dtex’e kadar bütün teknik tekstil türleri  en iyi seviyeye çıkarılmasının yanı sıra
          stantlarında sunumlar gerçekleştirilirken,  için DURO platformu, tek bir makinede  Karbon ürününün gerilmesi, ayrılması ve
          gösteriler sırasında SSM ürünlerine  yeni bir esneklik ve bobinleme kalitesi  bobinlenmesine yönelik uygulamaydı.
          ilgi gösteren çok sayıda mevcut ve  seviyesi sunuyor; böylece, bütün kulla- Bunların yanı sıra SSM, bütün istenilen
          aynı zamanda yeni müşteriyle buluştu.  nıcı ihtiyaçlarının karşılandığından emin  özellikleri bir araya getiren en iyi paketleri
          SSM çalışanlarının büyük çabaları ve  oluyor.        elde etmek için geniş bir iplik sarma
          destekleri sayesinde, sunumlar büyük bir Ön plana çıkan diğer gelişmeler ise  ve iplik işleme yelpazesinde çözümler
          başarıya sahne oldu.      zaman, kaynak ve sermayeden tasarruf  sunabilmektedir. SSM’lerin internet say-
          Frankfurt’ta, ziyaretçiler gösterilen DUR. sağlayan SSM DIGICONE 2 bobinleme falarında, teknoloji lideri tekstil makineleri
                                  ®
          TW-TD’den oldukça etkilendiler. 50’000  algoritmasıyla iplik boyama üretiminin  hakkında detaylı bilgiler mevcuttur.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41