Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

Oerlikon Grows Full Flow!
          Oerlikon, one of the world’s leading manufacturers of surface solutions,
          advanced materials and materials processing segments, has published its
          periodic financial report.

          When we look at the report covering  sales went up by 19.4% to CHF 689  by 21.6 % to CHF 1 436 million,
          the second quarter of 2017 and the  million. At constant exchange rates,  while sales came in at 10.9% higher
          first half of this year that we have left  sales stood at CHF 693 million. EBITDA than the prior year, reaching CHF 1
          behind by the end of June, we see a  for the second quarter increased to  297 million. With the top line increase,
          growth in all the segments and paral- CHF 92 million, corresponding to a mar- the EBITDA for the half year amount-
          lel to this increase in profitability. gin of 13.4%. EBIT for Q2 2017 was at  ed to CHF 178 million, corresponding
                         CHF 44 million, or 6.4% of sales. to a margin of 13.7%. EBIT stood
          Q2 2017                           at CHF 84 million, or 6.5% of sales.
          In the second quarter, the Group’s  H1 2017         Result from continuing operations in-
          order intake increased year-on-year  In the first half of 2017, the Group’s  creased by 54.8% to CHF 48 million,
          by 21.9% to CHF 724 million, while  order intake increased year-on-year  and the net result for the first half of


      GÜNDEM NEWS 46
     46
          Oerlikon Büyümesini Tam Gaz


          Sürdürüyor!          Yüzey çözümleri, gelişmiş materyaller ve malzeme işleme alanlarında dünyanın en
          önde gelen üreticilerinden birisi olan Oerlikon, dönemsel mali raporunu yayımladı.


          2017 yılının ikinci çeyreği ve yılın ilk  693 milyon CHF’ye karşılık geldi.  bir önceki yıla göre %10.9 artışla 1.297
          yarısını kapsayan rapora göre, tüm  FAVÖK marjı %13.4 artışla 92 milyon  milyon CHF’ye ulaştı. FAVÖK marjı %
          bölümlerde büyüme ve buna paralel  CHF’ye yükselirken, FVÖK ise satışların 13.7 artışla 178 milyon CHF, FVÖK ise
          olarak karlılıkta artış görülüyor. %6.4’üne tekabül eden 44 milyon CHF satışların %6.5’üne karşılık gelen 84
                         olarak açıklandı.       milyon CHF olarak gerçekleşti. Sürege-
          2017 2. ÇEYREK                        len faaliyetler %54.8 artışla 48 milyon
          İkinci çeyrekte, Oerlikon’un sipariş alımı 2017 İLK YARI   CHF’ye çıkarken, yılın ilk yarısında net
          yıllık bazda %21.9 artarak 724 milyon  Oerlikon’un toplam sipariş alımı 2017  sonuç %11.6 artarak 48 milyon CHF
          CHF (İsviçre Frankı) olurken, satışlarda  yılının ilk yarısında önceki yılın aynı  oldu. Yine yılın ilk yarısında hizmet iş
          %19.4 büyüme ile 689 milyon CHF’ye  dönemine göre %21,6 artışla 1.436  kolunun Grubun toplam satışlarına
          çıktı. Sabit döviz kurlarında ise satışlar  milyon CHF’ye yükselirken, satışlar ise  katkısı %35.7 olarak belirtildi.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53