Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

Spanish Participants Of


          Irantex 2017          The names of the AMEC AMTEX (Spanish Association of Textile Machinery Manufacturers)
          member companies that will participate in Irantex 2017 became clear, including manufacturers
          of Spanish textiles and apparel machines and other producers of the textile value chain.

          JAUME ANGLADA VIÑAS, TURBANG  for all kind of natural and synthetic fibres.  fabrics, washing and bleaching lines in
          The New generation of Turbang tumblers  Granting client satisfaction since  continuous, Loop steamers, coating
          offers you better quality, lower process- 1940, Galan currently exports 95%  machines and vacuum units.
          ing cost and environmentally friendly  of its production to over 60 countries
          machine. Turbang machines process all  worldwide.      INDUSTRIAL SAGARRA
          textile bandsincluding, continuous and            Industrial Sagarra is a high-specialized
          open-width.          GOMPLAST           company in manufacturing paper
                         Gomplast specializes in roller coating  cores and today serving customers
          CANMARTEX           with rubber, polyurethane and fluoro- in Africa, America, Asia and Europe.
          The main activity of the company is the  polymer blends since 1985. Currently  They manufacture cardboard tubes
          construction of circular knitting machinery  Gomplast is one of the world’s leading and cores for the textile industry.
          of large diameter, for this it strengthens  roller coating companies and has
          its areas of research, development and  production facilities in Spain, Pakistan TACOME
      GÜNDEM NEWS 34  GALAN TEXTILE MACHINERY At Icomatex we are manufacturers  and finishing machinery. Nowadays
     34    design of new technologies, essential to  and China.    Tacome, present in the market for

                                        more than 40 years, is dedicated to
          overcome the current Vuca environment
                                        the manufacturing of textile printint
          and in full expansion of the industry 4.0.
                         ICOMATEX
                         of machinery for washing and textile
                                        Tacome, has references in over 20
                         finishing: Stenters for knits and woven countries worldwide.
          Ring doubling and twisting machines
          İrantex 2017’nin İspanyol Katılımcıları
          İspanyol tekstil ve konfeksiyon makineleri üreticilerini ve tekstil değer zincirinin parçasını
          oluşturan diğer üreticileri kapsayan AMEC AMTEX (İspanyol Tekstil Makineleri Üreticileri
          Derneği) üyesi firmalardan Irantex 2017’ye katılacak isimler belli oldu.


          JAUME ANGLADA VİÑAS, TURBANG  halka katlama ve bükme makineleri  yıkama ve ağartma hatları, askılı buhar-
          Yeni nesil Turbang makineler artık daha üreten Galan 1940’tan beri müşteri  layıcılar, kaplama makineleri ve vakum
          kaliteli, daha düşük işlem maliyetli ve  memnuniyetini sağlamayı başardı. Firma üniteleri üretiyor.
          daha çevre dostu. Turbang makineleri,  şu anda üretiminin % 95’ini, dünya ge-
          tüm tekstil bantlarını sürekli ve açık  nelinde 60’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. INDUSTRIAL SAGARRA
          genişlikle işleyebiliyor.                   Kâğıt hücre imalatında yüksek düzeyde
                         GOMPLAST            uzmanlaşmış bir firma olan Industrial
          CANMARTEX           1985’ten beri kauçuk, poliüretan ve  Sagarra bugün Afrika, Amerika, Asya
          Ana faaliyeti geniş çaplı dairesel örme  floropolimer harmanlarıyla silindir kap- ve Avrupa’daki tekstil endüstrisi müşte-
          makinelerinin yapımı olan şirket bu yol- lamada uzmanlaşan Gomplast bugün  rilerine yönelik karton tüpler ve göbek
          da mevcut Vuca ortamını geride bırakıp İspanya, Pakistan ve Çin’de üretim  kartonlar üretiyor.
          Endüstri 4.0’a tam kapsamlı bir geçiş  tesisleri ile dünyanın önde gelen silindir
          gerçekleştirmek için Ar-Ge ve yeni tek- kaplama şirketlerinden birisi. TACOME
          noloji tasarımı alanlarındaki çalışmalarını          40 yılı aşkın süredir piyasada bulu-
          güçlendiriyor.         ICOMATEX            nan Tacome, tekstil baskı ve terbiye
                         Yıkama ve tekstil terbiye makineleri  makineleri üretiyor. Günümüzde şirketin
          GALAN TEXTILE MACHINERY    imalatçısı olan Icomatex, örgü ve  dünya çapında 20’den fazla ülkede
          Her türlü doğal ve sentetik elyaf için  dokuma kumaşlar için ramözler, sürekli referansları mevcut.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41