Page 13 - Tekstil Teknoloji
P. 13

Derick Melander, giysi heykelleri















     Teknolojimizden daha muhteşem olan


     tek şey dokumacıların onunla yaptıkları




     Nasıl olduğunu itemagroup.com da keşfedin



























                                              3 Teknoloji, 1 Marka 11


                                              Rapier








                                              Havajet








                                              Projektil












                                              www.itemagroup.com
                                              contact@itemagroup.com
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18