Page 54 - Tekstil Teknoloji
P. 54

Stäubli: 125 Years In The


          Forefront Of Quality And


          Innovation          Stäubli, who set out with a small workshop in 1892 and is now one of the
          leading players in the high-quality mechatronic solutions and technologies
          industry, left 125 years behind.


          With three dedicated activities  on the silk road as well – was  a total of some 1,000 weaving
          – Connectors, Robotics and Tex- the site of many mills operating  machines.
          tile – Stäubli is valued by indus-              Hermann Stäubli had acquired
          trial customers worldwide for                his initial know-how by repairing
          its high-quality products and                these machines. In 1893, Schell-
          cutting-edge technologies. At                ing & Stäubli introduced their first
          the end of the 19th century –                dobby, designed and constructed
          the heyday of the Swiss textile               in house. In 1900 they introduced
          industry Rudolph Schelling and                the world’s first paper-card dob-
      GÜNDEM NEWS 52 1892. At that time, this village on        Rudolph Schelling in 1909, the
     52    Hermann Stäubli founded the                 by, equipped with a warp-leasing
                                        system that is still widely used
          company “Schelling & Stäubli”
                                        today. Following the death of
          in the Swiss village of Horgen in
                                        company was renamed Stäubli.
          the shores of Lake Zurich – and
          Stäubli: Kalite ve Inovasyonun


          Öncülüğünde 125 Yıl          1892’de küçük bir atölye ile yola çıkan ve bugün artık yüksek kalite mekatronik
          çözümler ve teknolojiler sektörünün önde gelen oyuncularından birisi olan Stäubli 125
          yaşını devirdi.


          Bugün Konektör, Robotik ve Tekstil  bu bölge o dönemde 1000 dolayın- giden firma yola ‘Stäubli’ olarak de-
          alanlarındaki yüksek kaliteli ürünleri  da dokuma makinesine ev sahipliği  vam ederek bugüne kadar geldi.
          ve ileri teknolojisi ile dünya genelin- yapıyordu.
          deki endüstriyel müşterileri tarafın- İşe bu makineleri tamir ederek baş- COĞRAFİ YAYILMA VE PORTFÖY
          dan büyük bir değer gören İsviçre  layan ‘Schelling & Stäubli’ kısa süre  GENİŞLETME
          menşeli firma, İsviçre tekstilinin  içerisinde yeterli tecrübeyi edindi ve  1892’den beri hem teknik hem de
          ilk gelişmeye başladığı yıllar olan  1893 yılında tamamıyla şirket içeri- coğrafi açıdan hızlı bir büyüyen
          19. Yüzyılın bu son dönemlerinde  sinde geliştirilen ilk armürlü makine- Stäubli Grubu, 1909 yılında ilk fab-
          Rudolph Schelling and Hermann  sini üretti.         rikasını Fransa’da açtı ve, ardından
          Stäubli tarafından, Schelling &  1900 yılında ise bugün bile yaygın  diğer Avrupa ülkeleri ile Amerika ve
          Stäubli’ adı altında, Horgen köyünde biçimde kullanılan çözgü kiralama  Çin’de üretim tesisleri kurdu.
          kuruldu.            sistemiyle donatılan, dünyanın ilk  Kurumsal hedefleri doğrultusunda
          Hem Zürih Gölü kenarında hem de  kağıt kartlı armürünü ürettiler.  tekstil faaliyetlerini geliştiren Stäubli,
          İpek Yolu üzerinde olması sebebiyle  Rudolph Schelling’in 1909 yılında  dünya dokuma endüstrisinin lider
          pek çok dokuma firmasının yer aldığı ölmesinin ertesinde isim değişikliğe  tedarikçilerinden birisi haline geldi.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59