Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

Record Q2 Revenue From EFI!
          EFI, a world leader in customer-focused digital printing innovation,
          announced its results for the second quarter of 2017.

          For the quarter ended June 30,  30, 2017, the Company reported  EFI team delivered record Q2 rev-
          2017, the Company reported   revenue of $475.7 million, down 1% enue with solid cash generation,”
          record second quarter revenue of  year-over-year compared to $479.8 said Guy Gecht, CEO of EFI. “We
          $247.0 million, up 1% compared  million for the same period in 2016. expect this momentum to continue
          to second quarter 2016 revenue of  Cash flow from operating activities  into the second half of the year,
          $245.7 million. Cash flow from op- for the six months ended June 30,  with anticipated record Q3 revenue,
          erating activities was $24.1 million,  2017, was $39.0 million, up 22%  while making additional progress on
          up 5% compared to $22.9 million  compared to $31.9 million during  our pipeline of new industry leading
          during the same period in 2016. the same period in 2016.  products, including the planned
          For the six months ended June  “We are pleased to report that the  commercialization of the Nozomi.”      GÜNDEM NEWS 50
     50


          EFI’den 2. Çeyrekte Rekor Gelir!
          Müşteri odaklı dijital baskı inovasyonunda dünya liderlerinden olan EFI, 2017
          yılının ikinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı.


          EFI, 30 Haziran 2017 tarihi itibarı ile  ise firmanın toplam gelirinin yıl bazlı  “EFI ekibi olarak sağlam nakit üretimi
          sona eren ikinci çeyrekte 247 milyon  %1 gerileme ile 479.8 milyon dolar- ile rekor düzeyde ikinci çeyrek geliri
          dolar gelir elde etti ki bu rakam yıl  dan 475.7 milyon dolara düştüğünü  sağladığımızı bildirmekten memnuniyet
          bazlı kıyaslandığında %1 seviyesinde  görüyoruz. 2017’nin ilk altı ayında elde  duyuyoruz. Bu momentumun, yılın
          (245.7 milyon dolar) bir artışa karşılık  edilen işletme faaliyetlerine ilişkin nakit  ikinci yarısında da sürmesini ve üçüncü
          geliyor. İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı ise yine geçtiğimiz yılın aynı döne- çeyrekte yine rekor seviyede gelire
          akışı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle  miyle karşılaştırıldığında %22’lik bir ivme erişmeyi bekliyoruz. Yine bu süreç da-
          karşılaştırıldığında %5’lik bir yükselişle  ile 31.9 milyon dolardan 39 milyon  hilinde, Nozomi’nin ticarileştirilme planı
          22,9 milyon dolardan 24,1 milyon do- dolara yükseldi.    da dahil olmak üzere, endüstri lideri
          lara çıktı. 01 Ocak- 30 Haziran tarihleri  EFI’nin CEO’su Guy Gecht’in rapora  yeni ürünlerimizden oluşan iş hatlarımız
          arasındaki yılın ilk yarısına baktığımızda  ilişkin açıklaması özetle şu şekilde: üzerinde de ek ilerlemeler kaydettik.”
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57