Page 51 - Tekstil Teknoloji
P. 51

and the other to the manufacturer. All those links in
       between like inventory, logistics, sales and distribu-
       tion, etc., could be omitted to save the unnecessary
       cost, so that customers can buy high-quality goods
       with rather lower price. C2M model, derived from
       the concept of industrial 4.0, refers to the automa-
       tion, intellectualization, networking, customization
       and energy saving of the modern industry. It aims
       to connect different production processes through
       internet and utilize computer system for immediate
       data exchange. Hence the production order will be
       placed in accordance with customer’s requirements,
       and the product is customized duly. C2M is thus
       also called the fourth technology revolution after
       steam engine, electrification, and automation.
       C2M achieves seamless connection of customer
       and manufactory, and removes most of the costly
       intermediate processes. As a result, C2M allows the
       manufacturers to produce personalized products
       with keen price. The C2M model also subverts the
       traditional retail thinking that manufacturing is driven
       by customer demands through the e-commerce
       platform. This on-demand production successful-
       ly eliminates factory inventory costs, thus further
       decreases customer purchasing cost.

       satışlar, dağıtım ve bunun gibi tüm linkler aradan
       çıkartılabiliyor. Böylelikle müşteriler yüksek kaliteli
       ürünleri daha ucuz fiyatlara alabilecekler.
       C2M modeli, 4.0 endüstri konseptinden ortaya
       çıkmış olup modern endüstride otomasyon, entellek-
       tüelleşme ve enerji tasarrufu anlamına gelmektedir.
       Farklı üretim proseslerinin birbirlerine internet yoluyla
       bağlanmaları ve anında veri alışverişi için bilgisayar
       sisteminin kullanılması amaçlanmıştır. Bu durumda,
       üretim sırası müşterinin gereksinimleri doğrultusunda
       planlanır, böylelikle ürün müşterinin siparişine göre
       üretilebilir. Böylece C2M, buhar makinesi, elektri-
       fikasyon ve otomasyondan sonra gelen dördüncü
       teknoloji devrimi olarak adlandırılmıştır.
       C2M, müşteri ile üretici arasında hatasız bağlantı
       sağlar ara proseslerin çoğunu ortadan kaldırmıştır.
       Sonuç olarak C2M, üreticinin siparişe özel ürünleri
       harika fiyatlara üretmesi mümkün olmaktadır. C2M
       modeli aynı zamanda, üretimin e-ticaret platformu
       yoluyla müşterinin istekleri doğrultusunda geliştiği
       yönündeki geleneksel perakende düşüncesini altüst
       etmiştir. Bu sipariş üzerine üretim sayesinde fabrika
       envanter maliyetleri ortadan kalkmış olup müşte-
       rinin satın alış fiyatının daha da düşmesine neden
       olmuştur.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56