Page 50 - Tekstil Teknoloji
P. 50

ShanghaiTex 2017 Connects to


          the World of E-commerce          As there is an increasing number of consumers using their smartphones to
          shop in retail stores, the mobile share of global e-commerce transaction is
          expected to grow further.

          It is a prelude to the Customer to  ShanghaiTex 2017 (November  lights on forecasting C2M trend in
          Manufactory (C2M) business model  27-30, 2017@SNIEC, Pudong,  the coming 5 years to bring more
          replacing the traditional supply  Shanghai) will demonstrate a brand  practical solutions to interested
          chain. The end-customer needs can new C2M Smart Factory Experience industrial players.
          be delivered to manufacturers by  Zone in order to share the most
          just a few swipes and clicks, through cutting-edge marketing information  THE MANUFACTURING
          which the manufacturers not only  and bring a revolutionary interactive  EXPERIENCE FROM FUTURE
          saves the cost, but also obtains the  experience to visitors. A series of  C2M is a new business model, with
          immediate market information. concurrent seminars will also shed  one end connected to customer

      GÜNDEM NEWS 48
     48
          ShanghaiTex 2017 E-Ticaret


          Dünyasına Bağlanıyor          Perakende mağazalardan alışveriş yapmak için akıllı telefonlar kullanan tüketici
          sayısında artış kaydedilirken, global e-ticarette cep telefonu kullanım payının daha da
          artması bekleniyor.

          Üreticiden tüketiciye (C2M) işletme  30 Kasım, 2017@SNIEC, Pudong,  çekleştirilecek olup böylece bununla
          modelinin geleneksel tedarik zincirinin Shanghai) yepyeni bir C2M S Akıllı  ilgilenen sektörel oyunculara yönelik
          yerini alması bakımından bu bir  Fabrika Deneyim Kuşağı sunacak  daha fazla pratik çözümler sunula-
          başlangıçtır. Son müşterinin ihtiyaç- olup burada en gelişmiş pazarlama  caktır.
          ları salt birkaç dokunuş ve tıklamalar  bilgi teknolojilerini paylaşacak ve
          yoluyla üreticilere ulaştırılmaktadır,  ziyaretçilere devrim niteliğinde bir  GELECEĞİN ÜRETİM DENEYİMİ
          böylece üreticiler maliyetten tasarruf  etkileşim deneyimi yaşatacaktır. Önü- C2M yeni bir işletme modelidir, bu-
          ederken aynı zamanda anında pazara müzdeki 5 yıl içinde C2M trendine  nun bir ucu müşteriye diğer ucu da
          ilişkin bilgileri de alabilmektedirler.  ilişkin beklentilere ışık tutacak bir dizi  üreticiye bağlıdır. Gereksiz maliyetler-
          ShanghaiTex 2017 Fuarında (27- seminerler eş zamanlı olarak ger- den kaçınmak adına envanter, lojistik,
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55