Page 48 - Tekstil Teknoloji
P. 48

Italian Textile Machinery


          On The Way To Ethiopia          An Italian textile machinery delegation will be on hand at the upcoming
          African Sourcing & Fashion Week (ASFW), to be held in Addis Ababa
          (Ethiopia) from 3 to 6 October 2017.

          The companies will exhibit at the Italian  ment has launched the II° GTP, Growth  annually. Their value in 2016 reached 3
          pavilion organized by the Italian Trade  and Transformation Plan for 2015-2020 million euros and in January-May period
          Agency. Among these are the following  period to promote the industry and to  Italian sales were worth 1 million euros.
          ACIMIT associated members: Autotex,  exploit the several bilateral trade agree- Due to the relevance of this market
          Bianco, Carù, Corino, Europrogetti,  ments signed with Western Countries.  ACIMIT, in cooperation with Italian Trade
          Fadis, Ferraro, Lonati, Loptex, Mei,  Moreover the Country is experimenting  Agency, has set up over the years
          Mesdan, Reggiani, Ssm Giudici, Tonello, a long period of GDP growth.In this  an intensive program for increasing
          Ugolini, Willy.In Ethiopia textile and  positive economic climate, the demand  contacts between operators from the
          garments industry has a long history  for machinery by local textile companies two countries and besides signed a
          and tradition. The sector represents the  has grown significantly. Over the past  MoU with the Ethiopian Textile Industry
          lion-share of employment in the manu- five years, Italian exports to Ethiopia  Development Institute in order to realize
          facturing sector. The Ethiopian govern- have increased on average by 14%  a Textile Technology Center.


      GÜNDEM NEWS 46
     46
          İtalyan Tekstil Makinecileri


          Etiyopya Yolunda


          İtalyan menşeli tekstil makineleri üreticilerinden oluşan bir heyet, 3-6 Ekim 2017 tarihleri
          arasında Addis Ababa’da (Etiyopya) düzenlenecek olan African Sourcing & Fashion
          Week (ASFW) etkinliğine katılacak.

          Katılımcı şirketler ürün ve yeniliklerini  oluşturuyor. Etiyopya Hükümeti hem  yıllık ortalama % 14 artarak 2016’daki
          İtalyan Ticaret Merkezi tarafından orga- sanayiyi teşvik etmek hem de Batı  3 milyon avroya ulaştı ve Bu yılın
          nize edilen fuar alanında sergilenecek.  Ülkeleri ile imzalanan birkaç ikili ticaret  Ocak-Mayıs döneminde ise 1 milyon
          Etkinliğe katılacak firmalar arasında  anlaşmasından faydalanmak amacıyla  avro tutarında satış gerçekleştirdiler.
          ACIMIT üyeliği olanlar şöyle sıralanı- 2015-2020 dönemi için II ° GTP, Büyü- Pazarın önemi nedeniyle, İtalyan Ticaret
          yor: Autotex, Bianco, Carù, Corino,  me ve Dönüşüm Planını başlattı. Ayrıca Merkezi ile işbirliği içinde, iki ülkeden
          Europrogetti, Fadis, Ferraro, Lonati,  ülke GSYİH’nın uzun süreli büyüme  işletmeciler arasındaki temasların art-
          Loptex, Mei, Mesdan, Reggiani, Ssm  göstermesi için çalışmalar yürütüyor. ması için yoğun bir program hazırlayan
          Giudici, Tonello, Ugolini, Willy. İşte bu olumlu ekonomik ortamda,  ACIMIT bunun yanında Tekstil Teknolo-
          Etiyopya’da tekstil ve hazır giyim  yerel tekstil şirketleri tarafından talep  jisi Merkezi açılışını gerçekleştirmek için
          endüstrisi uzun bir geçmişe ve köklü  edilen makinelerde de önemli ölçüde  de Etiyopya Tekstil Sanayi Geliştirme
          bir geleneğe sahip. Sektör, imalat  bir artış söz konusu. Son beş yılda  Enstitüsü ile bir Mutabakat Anlaşması
          sanayiindeki istihdamın aslan payını  İtalya’nın Etiyopya’ya yaptığı ihracat  imzaladı.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53