Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

You Can Even Set Up


          Your Own Business With A


          Single Epson Model!          As Textile Technology Magazine, we had a short interview with Ersel
          Şamiloğlu, newly appointed channel manager of Epson Turkey’s Pro-
          Graphic Department, one of the world’s leading companies in document
          printing and production. We asked and Mr. Samiloğlu answered sincerely.
          We wish him success in his new assignment...
          What are your breakthroughs and high quality products to our target  Is there a specific policy for the
          goals you plan to make?    groups with our two main distribu- textile market?
          Our goal is, of course, to continue  tors, Tecpro and Lidya. We plan to  We already have some special
          to grow in the large format printer  be very active in SIGN and FESPA,  applications that we have already
          segment as Epson Turkey.    the two biggest trade exhibitions in  implemented, and we will continue
          We will continue to describe our  the sector.        to do so. We are a corporate sales


      GÜNDEM NEWS 44
     44
          Epson’un Tek Bir Modeliyle Bile


          Kendi İşinizi Kurabilirsiniz!          Tekstil Teknoloji Dergisi olarak, belge baskısı ve üretimi alanında dünyanın önde gelen
          şirketlerinden Epson Türkiye’nin Pro-Grafik Bölümü’nün çiçeği burnunda müdürü
          Ersel Şamiloğlu ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Biz sorduk, Sayın Şamiloğlu ise
          samimiyetle cevapladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz…

          Yapmayı planladığınız atılımlar ve  distribütörümüz Tecpro ve Lidya ile  Tekstil pazarına yönelik izleyece-
          hedefleriniz nelerdir?     hedef kitlelerimize anlatmaya devam  ğiniz özel bir politika var mı?
          Hedefimiz, Epson Türkiye olarak geniş  edeceğiz.       Hali hazırda sürdürdüğümüz özel bazı
          format yazıcı segmentinde de büyüme- Sektörün en büyük iki fuarı olan Sign  uygulamalarımız zaten mevcut, bunları
          yi sürdürmek elbette.     ve Fespa’da da oldukça etkin olmayı  devam ettireceğiz. Tecpro ile birlikte
          Yüksek nitelikli ürünlerimizi, iki ana  planlıyoruz.     kurumsal bir satış yapısındayız. Sağ-
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51