Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

Santex Rimar Group Retraces


          The Silk Road          Santex Rimar Group presented the second Future Textile Road event to
          underline its commitment to the textile industry development.


          The event took place in Yazd, Iran,  total weaving capacity in the country. tural cooperation, open innovation
          where a branch of the Silk Road  The aim of Future Textile Road is to  and new technology implementation.
          skirts the Western and Southern  build an innovative platform for the  During the event Santex Rimar Group
          edges of Iran’s central desert. Yazd  future development of the global  signed an agreement with Yazd
          can be called Iran textile industry  textile industry and the long-term  University for supplying a SMIT rapier
          hub: textile industry in this province  construction of the cooperation  weaving machine with the purpose
          includes about ten percent of the to- between countries. The event drivers to train students on the latest textile
          tal spinning capacity and a quarter of are research, dialogue and intercul- technologies and do research jointly.
      GÜNDEM NEWS 32
     32          Santex Rimar Grup, İpek


          Yolu’nun İzinde          Santex Rimar Grup, tekstil endüstrisinin geliştirilmesine olan bağlılığını vurgulama
          yolunda, ikinci Future Textile Road etkinliğini gerçekleştirdi.

          Etkinlik, İran çölünün batı ve güney  de dörtte birini karşılıyor. oluşturuyor.Etkinliğe yönelik bir diğer
          eteklerinde yer alan ve vakti zamanında Future Textile Road’un amacı, küresel  önemli ayrıntı da Santex Rimar ve
          İpek Yolu üzerindeki önemli ticaret mer- tekstil endüstrisinin gelecekteki gelişimi Yezd Üniversitesi arasında imzalanan
          kezlerinden birisi olan Yezd şehrinde  ve ülkeler arasında uzun vadeli işbir- anlaşma. Anlaşma doğrultusunda
          gerçekleşti. Yezd, İran tekstil endüstrisi- liğinin hayata geçirilmesi için yenilikçi  Santex Rimar, öğrencilerin en yeni
          nin de merkezi konumundaki bir bölge. bir platform oluşturmak. Bu doğrultuda  tekstil teknolojileri konusunda eğitimi ve
          Şöyle ki, şehrin tekstil endüstrisi, ülke- araştırma, diyalog ve kültürlerarası  ortaklaşa araştırma yapmak amacıyla
          deki toplam eğirme kapasitesinin yüzde işbirliği, yeniliğe açıklık ve yeni teknoloji  bir üniversiteye Smit rapierli dokuma
          onunu ve toplam dokuma kapasitesinin uygulamaları etkinliğin temel taşlarını  makinesi tedarik edecek.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39