Page 33 - Tekstil Teknoloji
P. 33

İş ortaklığı dâhilinde, Aachen’deki Akıllı Tekstronik Mer-
         The Smart Textronics Centres        kezi’nde ileri seviyede üretim çalışmaları gerçekleştiren
      concentrate on the development of        ITA otomatik tekstil üretiminin geliştirilmesinde ön ayak
      intelligent textronics products and patterns   olacakken, G. Koreli partnerler ise tekstil, tüketici elekt-
      with already existing technologies and
      materials like textile sensors, heaters, and   roniği ve sayısallaştırma konularındaki mükemmel bilgi
      lighting functions.               birikimlerini masaya koyacaklar. Her bir ortak bir taraftan
                               kendi ülkesindeki Akıllı Teknolojiler Merkezi içerisinde
      R&D program. ITA, as part of RWTH Aachen Univer- münferit çalışmalarını yürütecekken bir taraftan da
      sity, stands for automated textile production, which is  sürekli bir biçimde birbirleri ile irtibat içerisinde olacak-
      constantly advanced in the Smart Textronics Centre
                                 Akıllı Tekstronik Merkezleri’nde
      in Aachen. The Korean partners in turn bring their excel- mevcut teknoloji ve tekstil sensörleri,
      lent know-how in the area of textiles, consumer elec- ısıtıcılar ve aydınlatma fonksiyonları
      tronics and digitalisation to the table. While each partner  gibi materyallerden yola çıkılarak,
      will carry out their individual work within the Center of  akıllı textronics ürünlerinin ve
      Smart Technologies in their home country, they will be  modellerinin geliştirilmesine
      in constant contact with each other on the one hand. odaklanılacak.
      The Smart Textronics Centres concentrate on the devel- lar. Akıllı Tekstronik Merkezleri’nde mevcut teknoloji ve
      opment of intelligent textronics products and patterns  tekstil sensörleri, ısıtıcılar ve aydınlatma fonksiyonları
      with already existing technologies and materials like  gibi materyallerden yola çıkılarak, akıllı textronics ürünle-
      textile sensors, heaters, and lighting functions. In the  rinin ve modellerinin geliştirilmesine odaklanılacak. Orta
      mid-term, the goal is to integrate advanced technolo- vadedeki amaç ise, tekstil tabanlı jeneratörler veya
      gies, like textile-based generators or fuel cells into the  yakıt hücreleri gibi gelişmiş teknolojileri akıllı tekstronik
      intelligent textronics products and patterns.
                               ürünlerine ve teknik kalıplara entegre etmek.
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38