Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

Van is The New ‘Attaction


                   Center’ Of Eastern Anatolia                   The second leg of the Fashion and Apparel Federation’s (MHGF) Attaction
                   Centers Promotion Program has organized in Van.


                   Textile and apparel investors from   Chamber of Commerce and In-  of textile and apparel investors,
                   all over Turkey participated to the   dustry (VANTSO) within the scope   managers of sectoral non-gov-
                   ‘Investment Opportunities and   of the study aiming to introduce   ernmental organizations, chain
                   Promotion Days in Van Textile-Ap-  23 ‘attraction center’ cities in   store representatives, academics,
                   parel’ event held between 22-24   Eastern and Southeastern of   suppliers and national press rep-
                   September 2017.                Anatolia to textile and apparel in-  resentatives from all over Turkey,
                   The event has been organized   vestors.Within the program, which  Van’s potential has been seen
                   with the cooperation of Van    brings together representatives   directly in place.           GÜNDEM  NEWS  20
         20


                   Van, Doğu Anadolu’nun Yeni


                   ‘Cazibe Merkezi’                   Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Cazibe Merkezleri Tanıtım Programı’nın
                   ikinci ayağı Van’da gerçekleşti.

                   22-24 Eylül 2017 tarihleri arasın-  23 cazibe merkezi ili tekstil ve hazır   sivil toplum örgütlerinin yöneticisi,
                   da düzenlenen ‘Van Tekstil-Hazır   giyim yatırımcısına tanıtmayı amaç-  zincir mağaza temsilcisi, akademis-
                   Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım   layan etkinlik Van Ticaret ve Sanayi   yen, tedarikçi ve ulusal basın temsil-
                   Günleri’ne Türkiye’nin dört bir yanın-  Odası’nın (VANTSO) işbirliğiyle   cilerini buluşturan program ile Van’ın
                   dan tekstil ve hazır giyim yatırımcısı   düzenlendi.          potansiyeli yerinde incelendi.
                   katıldı.                       Türkiye’nin dört bir yanından tekstil
                   Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki   ve hazır giyim yatırımcısı, sektörel   MHGF Başkanı Öztürk: “Van’daki
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27