Page 43 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 43
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 41


ITMA 2015 REVIEW


successful partnership. tören yapıldı. Sanko Holding ile Savio arasındaki
As an appreciation for the increasingly successful yıllardır artarak süren başarılı işbirliğine teşekkür
cooperation continued for years between Sanko Holding amacıyla Sanko Yönetim başkan vekili Adil
and Savio, a golden roll (drum) was presented to Adil Konukoğlu’na altın silindir (baraban) takdim edildi. Adil
Konukoğlu, Deputy Chairman of Board. And Adil Konukoğlu da Savio yönetimine, Gaziantep’ten
Konukoğlu gave Savio management the traditional gifts getirdiği yöresel hediyelerini verdi.
from Gazientep. Sanko Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Adil
At the ceremony attended by Mr. Adil Konukoğlu, Deputy Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Hakan
Chairman of Board of Sanko, and Mr. Hakan Konukoğlu, Konukoğlu’nun katıldığı törende, Savio Pazarlamadan
a Member of Board, Paolo Puntoni, General Manager Sorumlu Genel Müdürü Paolo Puntoni, Türkiye
responsible for Marketing at Savio, Selim Sarfati, Mümessilliği Alfredo Modiano yetkilisi Selim Sarfati ve
executive from Alfredo Modiano which is its Türkiye Satış Müdürü Gabrielle Tonin de hazır
representation in Turkey, and Gabrielle Tonin, Head of bulundular.
Sales Turkey, were also present.
Savio hakkında
About Savio 100 yıldan bu yana tekstil makine sektöründe faaliyet
Operating in textile machinery industry for 100 years, gösteren Savio Macchine Tessili, yün, pamuk, keten,
Savio Macchine Tessili is a world’s leading manufacturer ipek ve sentetik lifler aransında değişen iplik son işlem
for winders, two-for-one Twisters, open-end and heat- makineleri olan Bobin makineleri, ikiye bir Büküm
setting machines for Acrylic tricot and carpet yarns, makineleri ,open-end ve Akrilik triko ve halı iplikleri için
which are final treatment machines for yarns made of heatset mekineleri için dünyanın önde gelen
fibres ranging among wool, cotton, linen, silk and üreticisidir.
synthetic. Polar ve yeni lanse edilen Pulsars bobin makineleri ile
Along with Polar and newly-launched Pulsars winders, Sirius ikiye bir büküm makineleri, öne çıkan Savio
Sirius two-for-one twisters are the outstanding products ürünleridir. Modern open- end iplik makinesi
by Savio. Modern open-end spinning machine Flexirotors 3000/Duo-Spinner iplik sektörünü ileri
Flexirotors 3000/Duo-Spinner carries the yarn industry teknoloji seviyelerine taşır. Volufil ise günümüzde halen
into higher level of technologies. Volufil is still the only HB akrilik iplikleri için iplik şişirme ve halı ipliği büküm
winder-integrated system today for bulking of HB acrylic fiksesi için bobin makinesi entegre edilmiş tek
yarns and carpet yarn twist-setting. Savio SPA exports sistemdir. Savio SPA, dünyanın 60 ülkesine ihracat
products to 60 countries across the world. yapmaktadır.


About Sanko Sanko hakkında
Founded in 1943, Sanko Textile Industries manufactures 1943 yılında kurulan Sanko Tekstil İşletmeleri pamuk,
at its facilities for knitting and weaving cotton, artificial suni ve sentetik iplikler, ev tekstili örgü ve dokuma
and synthetic yarns, and home textile. tesislerinde üretim yapmaktadır.
At its manufacturing plant located in Gaziantep, cottons Gaziantep’te kurulu iplik üretim tesisinde, pamuklar
are transformed into yarns through an experience of 100 yılı aşan tecrübe, üstün kalite anlayışı ve modern
more than 100 years, superior sense of quality and teknolojiyle ipliğe dönüşür. 500.000 iğlik üretim
modern technology. Being a leader in its own field with kapasitesi ve ürün çeşitliliğiyle alanında lider olan
its manufacturing capacity of 500.000 spindles and Sanko Tekstil, bu özellikleriyle Türkiye’nin en büyük,
product diversity, Sanko Tekstil is ranked with these dünyanın da sayılı iplik üreticileri arasında yer
features among the largest yarn manufacturers in Turkey almaktadır.
and one of the limited in the world. Sanko Tekstil, organik, geri dönüşümlü elyaflar ve
Thanks to its success displayed in the manufacture of sürdürülebilir pamuklu tekstil üretiminde göstermiş
organic, recycle and sustainable cotton textile and olduğu başarı ve özverili çalışmaları sayesinde ekolojik
devoted works, Sanko Tekstil considerably contributes dengenin bozulmamasına yıllardır önemli katkıda
to maintaining the ecological balance. With the bulunmaktadır. Sanko; Supima, Cotton USA (Amerikan
certifications of Supima, Cotton USA (American cotton) pamuğu) ve Egyptian Cotton (Mısır Pamuğu)
and Egyptian Cotton, Sanko has the right to process belgeleriyle bu pamukları işleme hakkına sahiptir. Tüm
these cottons. All Sankı facilities hold the certification of Sanko tesisleri ISO 9001:2000 Kalite Güvence
ISO 9001:200 Quality Assurance. belgesine sahiptir.


www.tekstilteknoloji.com.tr / 41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48