Page 41 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 41
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 39


needle insertion of these boards with more than 20.000
needles/m/board. The compact needle loom shows
the modüle technology in a classical fishbone
arrangement, each module comprising 22 needles. A
graphic simulation shows the automatic insertion of the Yenilik için fikirler
needle boards in the “Modulmaster” using needle
modules. Development work will be finished during
the coming months. These new approaches
illustrate the economic effectiveness of module
technology. Furthermore, the insertion speed and
precision are considerably increased by “X22
module technology” compared to single needle
insertion.

VPX 2020: Dilo-Variopunch – New needling
technology
The new “Variopunch technology” is based on a
modified needle module technology which can erase bad
spots in the felt by a variable needle arrangement in order
to achieve a better evenness of the stitching pattern. The
basics of the completely new needling technology
VPX200 will be presented with the aid of graphic
simulations. Variopunch allows a very homogeneous
distribution of stitches for better surface quality in
automotive applications.
kullanan ilk makinedir. İğne modül teknolojisi, 20.000’in
üzerinde iğne/m/tezgah’a sahip Hyperpunch ve
Cyclopunch model serilerinde ekonomik iğne atımına olanak Dokusuz
tanımak amacıyla, yoğun iğneleme yapan bu tezgahlar özel
olarak tasarlandı. Kompakt iğneli dokuma tezgahı, klasik bir
kılçık düzenekte, her biri 22 iğneden oluşan modül kumaşlar
teknolojisini gösteriyor. Bir grafik simülasyonu, iğne
tezgahlarının iğne modüllerini kullanan “Modulmatser”a
otomatik olarak girişini sergiliyor. Geliştirme işi, gelecek aylar için hatlar
süresince tamamlanmış olacak. Bu yeni yaklaşımlar modül
teknolojisinin ekonomik yönden etkinliğini tanımlamaktadır.
Ayrıca, iğneleme hızı ve hassasiyeti, tek iğne atımına kıyasla
“X22” modül teknolojisiyle önemli ölçüde artırılmıştır.

VPX 2020: Yeni iğneleme teknolojisi Dilo-Variopunch
Yeni “Variopunch teknolojisi”, dikiş dokusunun daha düzgün
olması için keçedeki kötü noktaları değişken iğne
düzenekleri aracılığıyla silebilen modifiye bir iğne modül
teknolojisine dayanıyor.
Tamamen yeni iğneleme teknolojisi VPX200’ün temel DiloGroup
noktaları, grafik simülasyonlar aracılığıyla sergilenecek. P. O. Box 1551
Variopunch, otomotiv uygulamalarında daha iyi bir yüzey 69405 Eberbach / Germany
kalitesi elde etmek için dikişlerin son derece homojen bir Phone +49 6271 940-0
şekilde dağılmasına olanak tanıyor.
Fax +49 6271 711 42
info@dilo.de, www.dilo.de

www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46