Page 36 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 36
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 34


ITMA 2015 REVIEW


Dilo Exhibited Two Complete Lines

At ITMA 2015


Dilo, ITMA 2015’te İki Komple Hattını

Sergiledi

In ITMA 2015 DiloGroup exhibited a staple fibre needling line for the production of technical
textiles in wide working width which is especially suitable to produce for example geotextiles.
DiloGroup ITMA 2015’te, teknik tekstillerin üretiminde geniş çalışma enine sahip, özellikle örnek
jeoteksil üretimine uygun, ştapel elyaf iğneleme hattını sergiledi.

During the year there has been a great demand for Dilo Yıl içerisinde Dilo iğne keçesi üretim hatlarına büyük
lines for the production of needlefelts. An above-average bir talep vardı. Önemli pazarlardan, ortalamanın
order intake from the important markets has been registered. üzerinde sipariş alındı.
For decades, the ITMA 2015 Fair has been the most ITMA 2015 Fuarı, DiloGroup için uzun yıllardır makine
important forum for DiloGroup to present its machines and ve üretim hatlarını sergilemek adına en önemli platform
production lines. oldu. Komple ştapel elyaf nonwoven üretim hatları
As the leading company in the field of complete staple fibre alanında lider bir firma olan Dilo, geleneksel olarak,
nonwoven production lines, Dilo traditionally exhibited tüm bileşenlerde en yeni gelişmelerini göstermek
complete lines to show the latest developments in all amacıyla komple hatlarını sergiledi. Buna,Johann Philipp Dilo, Dilo Group CEO
Dilo Group CEO’su Johann Philipp Dilo
components. This includes fibre preparation (opening and DiloTemafa’nın elyaf hazırlık (açma ve karıştırma),
blending) from DiloTemafa, card and card feeding from DiloSpinnabu’nın tarak ve tarak besleme,
DiloSpinnbau, followed by crosslapper and needlelooms DiloMachines’in çapraz serici ve iğneli dokuma
from DiloMachines. tezgahları dahildi.34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41