Page 41 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 41

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:55 PM Page 39

Kahraman Güveri, 2014 yln öyle deerlendirdi: 2013 yl GÜNDEM
çok iyi geçtii ve artk tepe noktasna ulalan bir yl olduu
NEWS
için, 2014 ylnda satlarn dümeye balayacan zaten
tahmin ediyorduk. Ama 2014ün ilk yarsnda da, 2013ten
gelen hzla yatrmlara devam edildi. Nisan- Mays ayna
kadar süren hareketlilik, maalesef bir ekilde aniden kesildi
ve triko sektöründe yatrmlar birden durma noktasna geldi.
Yaz dönemi boyunca bu durgunluk devam etti. Sonrasnda
kprdanmalar balad, son çeyrekte yatrmlara yeniden
baland ama bu dönem triko sektörü için sezon olmasndan
dolay hep ilerin artt bir dönemdir. Ama bu sene geçen
yla göre daha yava ilerleme kaydediliyor. Bunun en önemli
sebebinin de çevre ülkelerdeki yaanan ekonomik ve politik
karklklar olduunu düünüyorum. Çünkü triko üreticileri-
nin en önemli pazar Rusya ve maalesef Ukrayna ile yaa-

dklar gerginlik pazar neredeyse tkad. Suriye zaten herke-
sin malumu, kark olduu için Orta Dou pazarmz da
darald. Dolaysyla u anda aktif halde sadece butik olarak
ve belli büyük markalarn Avrupa ülkelerine yönelik ileri
sürüyor. Mayer Mümessillikin Giyimkentteki showroomun-
da giri katta sürekli Stollün makineleri yer alyor ve bunlar
incelenip denenmek için hazr duruyor. Üst kattaki desen
odasnda, Stoll makinelerini kullanan firmalarn çalanlar-
na eitim veriliyor. Bu eitimler sezona göre ylda 3-4 defa
yaplyor. Eitimlerde yeni örgü teknikleri, makinelerde geli-
tirilmi uygulamalarn gösterimi, bilgisayar ortamnda bu
desenler yaplrken neler, nasl deitiriliyor, hangi program-
larda yaplyor detayl bilgisi vb. veriliyor. Ayrca sanal uygu-
lamalarn üretilmi hali de burada gösteriliyor.www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46