Page 40 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 40

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:54 PM Page 38
NEWSGÜNDEM Private Show 11-12-13 Aralk 2014 tarihlerinde,
Giyimkentteki Mayer Mümessillik Showroomlarnda düzen-
lendi. Bu 3 gün süresince, tüm triko sektöründeki üretici pay-
dalarn ve sanayici dostlarn arlayan Mayer Mümessillik,
Stollün makinelerindeki yenilikleri ve gelimeleri de bu
etkinliinde sundu.
Mayer Mümessillik yetkilisi Kahraman Güveri, konuyla ilgili
u bilgileri verdi: Biz Türkiyede her sene üst üste yaplan
yerel fuarlara katlmay istemiyoruz. Çünkü bu bizim için
enerji, zaman kayb ve maliyet unsuru oluyor. Katldmz
her fuarda istediimiz verimi alamyoruz, dolaysyla bu
anlamda yaplan bir yatrmn karln alamyoruz. Biz de
makinelerimizi sergileyeceimiz bir etkinlie ihtiyaç duyu-
yorsak bunu kendi Showroomumuzda yaparz diye düün-
dük ve ilk kez düzenledik. Çünkü aldmz karar dorultu-
sunda, ITMA 2015e kadar baka fuarda yer almayacaz,
dolaysyla Türkiyede de sadece ITM 2016 Fuarna kadar
baka fuarda olmayacaz. Ama bu dönemde bir kendimizi
hatrlatmak, ses vermek ve makinelerimizde gelitirilen baz
yenilikleri gösterip anlatmak adna müterilerimizi buraya
davet ettik. Alacamz sonuca göre bu tip etkinliklerimizi
tekrarlamay da düünüyoruz.
2010 ylndan bu yana Stollün Türkiye mümessili olan
Mayer Mümessillik, bu süreçte sat grafiini sürekli yükselt-
ti. 2009 ylnda sadece 73 adet satlan Stoll makinesi, ilk
mümessillii aldklar 2010 ylnda 300 ve 2013 ylnda
800ü geçti. 2014 yl 600den fazla makine satyla
tamamlanacak. Tüm sektör için çok iyi geçtiini vurgulad
2013te baarl bir ivme yakaladklarn vurgulayan
38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45