Page 36 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 36

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:54 PM Page 34
NEWSGÜNDEM kapatmaya çaltmz belirten Adil Nalbant Gelin Türk
makine imalatçlarna destek verin; biz makine imalatçla-
r olarak rakiplerinize deil, size ve ülkemize hizmet
etmek istiyoruz diyerek tekstil imalatçlarna çarda
bulundu.


Karbon elyaf üreten 6 ülkeden biriyiz
Enerjiden sonra en büyük cari açn makine ithalat
olduunu söyleyen Adil Nalbant, enerji konusunda yap-
lan çalmalarn yarsnn dahi makine imalat için yapl-
mas halinde ekonomimizin yeni bir boyuta geçeceiniTEMSAD Bakan Adil Nalbant Denizli Sanayi Odas Meclis Bakan Mehmet Tosunolu
Adil Nalbant, the President of TEMSAD Mehmet Tosunolu, the President of the Assembly of the Chamber of Industry
belirtti. Adil Nalbant, "Ölen tekstil, basit ve konvansiyonel
tekstildir. Bugün Airbus'n uçaklarnn %55'i tekstildir, kar-
bon elyaftr. Biz Türkiye olarak karbon elyaf üreten 6
ülkeden biriyiz ve uçak gövdelerinde, uydularda kullan-
lan karbon elyaf biz üretiyoruz. Tekstil ölmedi; tekstil,
öldüünü söyleyen kiilerin aklna gelemeyecek kadar
teknik hale geldi" eklinde konutu.
Dünyadaki tekstil pazarnn ¼ünün teknik tekstiller
olduunu, standart tekstillerin ylda %1-2, teknik teks-
tillerin %20 büyüdüünü söyleyen Adil Nalbant, bizim
de teknik tekstil üretiminde ilerlememiz gerektiini söz-
lerine ekledi.
Toplantda yer alan TEMSAD üyesi firmalar unlard:
Alkan Makine, Balkan Makine, Beneks, Deirmen,
Demsan, Dilmak, Dilmenler, Effe Endüstri, Ekoteks, Eliar,
Elteksmak, Ermaksan, Güven Çelik, Hemaks, Has Group,
Malkan Makine, Metsa, Optimum Dijital, Öz Anadolu,
Özdemir Keçe, Redman/ Dörtaral, Reta, Tachyon Makine.34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41