Page 30 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 30

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:53 PM Page 28

OTM PREVIEW


Alberto Prosinonun yeni yaklam sayesinde, ürünleri
dünya çapndaki tekstil pazarlarna (Avrupa, ABD,
Güney Amerika) ihraç edilmeye baland. 1968te
Prosine Borgosesia Bilezikleri markas piyasaya çkt.
Eirme ve büküm için çelik bilezik üretiminde dünya
liderliine ulaan Prosino, yüksek hassasiyetli meka-
niklerde uzmanlat. 1972de Rieter Group ile ibirlii-
ne girdi, 1984te Rieter Grupun resmi eirme bilezikle-
rinin tedarikçisi oldu ve 1989da Rieter Prosino oldu.
1990larda, ailenin 3. jenerasyonundan Dr. Pietro
Prosinonun katklaryla, Prosino yüksek hassasiyetli
rulman ve hidrolik motorlar için önemli bir bilezik üreti-
cisi haline geldi. 1990da RZD Protected bilezikleri
piyasaya sürdü, bunu da 1994te alnan ISO 9001 bel-
gesi ve 2001deki ISO 14001 Belgesi izledi.
2006da irket, 60. faaliyet yln Grignascodaki üretim
tesisinin büyümesiyle kutlad. Yenilik süreçleri devam
eden Prosino, sürekli olarak aratrma ve gelitirmeye
yapt yatrmlar sayesinde, global krizin bile baaryla
üstesinden geldi ve 2011de yeni ürünü olan; rekabetçi
tekstil pazarlarnn taleplerine yant vermek için yara-
tlm inovatif bir iplik eirme bileziini piyasaya
sundu.
Prosino, bu yeni modeli ve tüm yenilikçi ürünlerini, OTM
2014 Fuarnda tantt. Prosinonun bu ürünleri, iplik
üreticisi firmalar tarafndan büyük ilgi gördü.


28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35