Page 22 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 22

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:52 PM Page 20

OTM PREVIEWProdigital, OTM 2014 Fuarnda

Gördüü lgiden Memnun Kald


Prodigital, Satised with the Interest Shown

in the OTM 2014 Exhibition

OTM 2014 Fuarnda Prodigital, Mutoh bask makineleri, kendi üretimleri olan teknolojileri,
bask boyalar ve makinelerinde üretilen parça basklaryla dikkatleri çekti.
Prodigital attracted attention with Mutoh printers, the technologies and printing dyes it
manufactures, and the printed pieces produced by their machines.

OTM 2014 Fuarna geni çapl bir katlm gösteren
Prodigital, gördüü ilgi sebebiyle fuardan memnun kald.
OTM 2014 Fuaryla, Ortadou ve Türkiyedeki hedeflerini
büyük ölçüde artrdklarn vurgulayan Tekstil Mühendisi
Aykut Aydoan, fuar hakknda u deerlendirmeyi yapt:
Prodigital olarak OTM 2014 Fuarnda geni makine par-
kurumuz, reklamlarmz ve fuar alannn her yerindeki
Prodigital bayraklarmz ile geni çapl bir tantm çal-
mas yaptk. OTM 2014 Fuarna Prodigital rengi katarak
en önemli firmalar arasnda
olmann ve her fuarda oldu-
u gibi bu fuarda da en çok
ziyaretçi kabul eden stant-
larn banda gelmenin
gururu ve mutluluu içeri-
sindeyiz.
Gaziantep Prodigital Dou
Anadolu Bölge Bayiimizin
yapt aratrmalar, fuara
özellikle Kahramanmara,
Gaziantep, ran, Suriye,
Iraktan gelen misafirlerden
edindiimiz bilgiler; bu böl-
gelerdeki kuma ve iplik üre-
OTM 2014te Prodigital Stand
timi, yüksek kapasiteli boya- Prodigital's Booth at OTM 2014
hane, rotasyon bask fabrikalar ve hal fabrikalar yannda
digital tekstil piyasasnn geniledii, bu yöndeki yatrmlarn
gün geçtikçe daha da ilerledii dorultusundadr. Prodigital
firmas olarak bizim gibi bölgedeki yatrmclar da farknda-
dr ki, 2015 ylnda dijital bask merkezi üretimi yatrmlar-
nn bölgedeki yükseliini daha da hzlandracaktr.
20 www.tekstilteknoloji.com.tr
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27