Page 52 - Tekstil Teknoloji
P. 52

LMW, A Catalyst Of Indian


          Textile Industry
          Founded in1962, LMW is today a global player and one among the few
          manufacturers to provide the entire range of spinning machinery. The
          Company diversified into CNC Machine Tools and is one of the leading
          manufacturers of customised products.

          LMW’s foundry makes Precision  A COMPLETELY CUSTOMER-    relevant’ and we resolved to improve
          Castings that cater to diverse  FOCUSED MINDSET       their business profitability.
          industries. In 2009, the Company  Today’s customer expects signifi- Our customers said ‘we wish to deal
          leveraged its engineering expertise  cantly higher value from the label  with a single vendor’ and we added
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          to develop components for the  than the value printed on the label. A autoconers to our product basket
          highly-complex aerospace sec- simple change that has transformed transforming us into a complete
          tor. Headquartered in Coimbatore  business realities across the textile  spinning solutions provider.
          (India), the Company’s business is  value chain, especially challenging  Our customers wished ‘we could do
          divided into four business verticals  the sustainability of players at the  with lesser people’ and we automat-
          – Textile Machinery, Machine Tools,  bottom of the chain.  ed some labour intensive opera-
          Castings and Aerospace.    Our customers appealed - ‘keep us  tions which could free people to be
     50        50
          LMW: Hindistan Tekstil


          Endüstrisinin Katalizörü          1962 yılında kurulan LMW; bugün iplik eğirme makinesinin tüm serisini sağlayabilecek
          birkaç iplik üreticisi arasında yer alan küresel bir oyuncu. CNC Makine takımlarının
          çeşitlendirilmiş ürünlerine sahip olan firma, isteğe özel ürünlerde de önde gelen
          üreticilerden biri.

          LMW’nin dökümhanesinde, çeşitli  veriyor. Bunlar Tekstil Makineleri, Takım  içerisinde. Ticari gerçekleri tekstil değer
          endüstrilerin ihtiyaçlarını tedarik eden  Tezgâhları, Döküm ve Havacılık. zinciri boyunca dönüştüren basit bir
          hassas kalıplar üretiliyor. 2009 yılında,           değişiklik, özellikle zincirin tabanındaki
          oldukça karmaşık olan havacılık sek- TAMAMIYLA MÜŞTERİ ODAKLI BİR oyuncuların sürdürülebilirliğine meydan
          törüne yönelik parçalar geliştirmek için  ZİHNİYET      okuyor.
          mühendislik uzmanlığını kullanan Coim- Bugünün müşterisi etikette, etiket üze- LMW yetkilileri “Müşterilerimiz ‘bizden
          batore (Hindistan) merkezli LMW’nin iş  rinde basılı bulunan değerden önemli  ilginizi kesmeyin’ dediler ve biz de iş
          grupları dört ticari kategori altında hizmet ölçüde daha yüksek bir değer beklentisi karlılığını artırmaya karar verdik.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57