Page 46 - Tekstil Teknoloji
P. 46

“Textile Investments Are


          Picking Up Across Asia”
          In the last six months, over 40 textile projects have come up in India.

          Andhra Pradesh and Madhya Pradesh dwindling over the years. However, in  ing in wind energy Power supply and
          were the preferred project destina- the last few months, three projects, all  costs in most of the southern states is
          tions during June-August. During the  in Amravati district, have begun oper- India is keeping textile mills’ profits un-
          three months, eight textile and related  ations, to take advantage of the state’s der pressure. To address this situation,
          projects came up in Andhra Pradesh.  liberal textile policy.  the textile industry in Andhra Pradesh
          And four in Madhya Pradesh. However, Surprisingly, Tamil Nadu, which, till  has begun investing in wind energy.
          Gujarat again emerged the investment  recent months, was the preferred  Five mills in the state have set up a
          destination of choice in October. textile investment destination, has not  total of 14 MW of wind energy over the
          The popularity of Maharashtra as a  witnessed any recent activity. last few months, with more expected
     ÖZEL BÖLÜM SPECIAL SECTION
          textile investment destination had been Andhra Pradesh textile mills are invest- to follow suit.     44        44
          “Tekstil Yatırımları Asya Kıtası

          Boyunca Artış Gösteriyor”
          Son altı aylık süre zarfında, Hindistan’da 40’tan fazla tekstil projesi ortaya çıktı.

          Haziran ve Ağustos aylarında tercih edilen  zarfında, tamamı Amravati bölgesinde  tında tutuyor. Bu durumu çözmek için, An-
          proje hedef yerleri Andhra Pradesh ve  bulunan üç proje; devletin liberal tekstil  dhra Pradesh’de bulunan tekstil endüstrisi
          Madhya Pradesh. Üç aylık süre zarfında,  politikasından yararlanmak için hayata  rüzgâr enerjisine yatırım yapmaya başladı.
          Andhra Pradesh’de sekiz adet tekstil ve  geçirilmeye başlandı. Eyalette mevcut olan 5 fabrika, son birkaç
          tekstil ile alakalı proje ortaya çıkarken dört  Şaşırtıcı bir şekilde; son aylara gelinceye  ay süresince, toplamda 14 MW’lık rüzgâr
          adet proje de Madhya Pradesh’de ortaya  kadar tercih edilen tekstil yatırım hedef  enerjisi elde etmeyi başardılar ki rakamın
          çıktı. Bununla birlikte, Gujarat tekrar Ekim  bölgesi olan Tamil Nadu, yeni bir faaliyete  daha da yükselmesi ümit ediliyor.
          ayı içinde tercih edilen yatırım bölgesi  tanık olmadı.   Bebekler için Mamy Poko bebek bezlerini
          olarak ortaya çıktı.      Andhra Pradesh tekstil fabrikaları rüzgâr  üreten Unicharm, yer aldığı eyalette bez
          Maharashtra’nın bir tekstil yatırım hedef  enerjisine yatırım yapıyor ve sağlığa uygun kadın pedleri üretmeye
          bölgesi olarak popüler olma özelliği yıllar  Hindistan’ın güneyinde yer alan Güney  başladı. Şirket, sermaye malları ithalatı
          içinde yavaş yavaş düşüş göstermekte.  eyaletlerinin çoğunda enerji tedariği ve ma- için 8.23 milyon ABD doları tutarında dış
          Bununla birlikte, son birkaç aylık zaman  liyetler tekstil fabrikalarının karlarını baskı al- borçlanma yoluna gitti.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51