Page 41 - Tekstil Teknoloji
P. 41

are essential for capturing a new generation of
      connected consumers.“People today are constantly
      exposed to a barrage of vibrant media on multiple
      devices. The customer is now visually sophisticat-
      ed, a voracious consumer of ever-changing images
      depicting highly-styled products, places and peo-
      ple,” states MintModa founder and creative director
      Sharon Graubard.
      “The emotional draw of color, hardwired into hu-
      mans, becomes an ever-more powerful marketing
      tool. We were looking for a truly advanced color
      service that would offer the widest possible range
      of color so that we could capture those nuances in
      our trend forecasts, and Archroma is that.”
      “The Color Atlas by Archroma represents a true
      labor of love,” said Chris Hipps, Global Director,
      Archroma Color Management. “The idea is to offer
      our customers options they never dreamed of. We
      resonate with MintModa’s progressive, focused
      approach. In fact, we met because they were
      searching for a specific shade of blue and couldn’t
      find it elsewhere.
      This level of color curation dovetails with our pas-
      sionate drive and relentless commitment towards
      excellence.”
      yor: ‘Günümüzde insanlar çok sayıda cihaz aracılığı                         39
      ile devamlı surette canlı ve parlak görsellere maruz
      bırakılıyorlar.
      Müşteriler artık görsel anlamda gelişmiş ve yüksek
      stile sahip ürün, yer ve insanları tanımlayan ve sürekli
      değişen görüntülerin tüketicileri konumundalar.
      Hal böyleyken, rengin içerisinde barındırdığı duygusal
      öz insanların içine işleyebildiği oranda güçlenen bir
      pazarlama aracı haline dönüşüyor.
      Biz de, bize trend tahminlerimizdeki o nüansları ya-
      kalayabilecek, olası en geniş renk çeşitlerini sunacak
      gerçek anlamıyla ileri düzey renk hizmeti arayışındaydık
      ve aradığımızı Archroma da bulduk.’
      ‘Color Atlas’ın gerçek bir sevgi emeğini temsil ettiğini
      ve kendilerinin temel fikrinin müşterilerine asla hayal
      etmedikleri seçenekleri sunmak’ olduğunu ifade eden
      Archroma Renk Yönetimi Global Direktörü Chris Hipps
      ise sözlerinin devamında şunları dile getiriyor: ‘Biz de
      Archroma olarak, MintModa’nın ilerici ve odaklanmış
      yaklaşımına sahibiz.
      Aslında bizim karşılaşmamızın sebebi de kendilerinin
      belirli bir mavi tonu aramış fakat başka hiçbir yerde
      bulamamış olmaları.
      İşte bu türden bir renk detaycılığı bizim de tutkulu
      yaklaşımımız ve mükemmelliğe yönelik bıkmak bilmez
      adanmışlığımızla tamamen uyumlu.”
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46