Page 36 - Tekstil Teknoloji
P. 36

KARL MAYER Celebrated Its


          80 Anniversary!
              th


          Textile giant KARL MAYER, the biggest player of the warp knitting market,
          recently celebrated his 80 anniversary.
                         th

          On July 6, the impressive celebra- Component Production Department,  Preparation Business Units, as well
          tion at the company’s headquarters  an Assembly Hall, which was only  as new textile developments having
          Obertshausen hosted more than 750 opened at the end of last year, and  the potential to generate new busi-
          guests from 50 countries around  the modern Development Centre.  ness.
          the world and within the celebration  Following the stroll, the in-house
          many topics from new technologies  show was demonstrating nine par- IN HIS WELCOME SPEECH,
          to future plans were touch upon. tially revamped and newly developed  KARL MAYER CEO ARNO
          During a guided tour, they were  machines from Karl Mayer’s Warp  GÄRTNER SAID:
          shown the completely renovated  Knitting, Technical Textiles and Warp  ‘The product innovations which, in


      GÜNDEM NEWS 34
     34          KARL MAYER has invested over 60m euros in the last 5 years to increase the competitiveness of high technology centers in Germany, Italy and Japan. At the focus of the investments is the
          opening of new plants, the modernization of existing plants and the establishment of new B / T systems.
          KARL MAYER, geride bıraktığımız son 5 yıl içerisinde, Almanya, İtalya ve Japonya’da bulunan yüksek teknoloji merkezlerinin rekabet gücünü arttırabilmek adına 60 milyon avro değerinde yatırım yaptı.
          Yatırımların odak noktasında yeni tesislerin açılması, mevcut tesislerin modernizasyonu ve yeni B/T sistemlerinin kurulması yer alıyor.
          KARL MAYER 80 Yaşını Kutladı!
          Çözgülü örme pazarının bir numaralı ismi olan, tekstil devi KARL MAYER geçtiğimiz
          günlerde 80. yıldönümünü kutladı.

          6 Temmuz tarihinde, Obertshausen’deki  toplam dokuz adet makinesinin tanıtımını  talepler sadece ilerici, teknik sistemleri
          merkez binada düzenlenen etkileyici  yapılırken, yeni iş alanları sağlama potan- değil bunlarla beraber yenilikçi servisleri,
          kutlama, dünya genelinde 50 ülkeden  siyeli taşıyan yeni tekstil geliştirmelerinin  süreçleri, yeni organizasyon yapılarını ve
          750’den fazla konuğa evsahipliği yapar- de duyurusu gerçekleştirildi. operasyon yollarını da kapsayacak. Tüm
          ken, gösteri dahilinde yeni teknolojiler-           tekstil katma değer zinciri, akıllı sistemler-
          den, gelecek planlarına kadar pek çok  KARL MAYER CEO’SU ARNO  le, otomasyonla ve yalın üretim süreciyle
          konuya değinildi.       GÄRTNER YAPMIŞ OLDUĞU     iyileştirilecek.’
          Tamamen yenilenen Bileşen Üretim Bö- AÇILIŞ KONUŞMASINDA ŞUNLARI
          lümü’nün, henüz geçtiğimiz yılın sonunda ŞÖYLEDİ:      ‘BİZ SİZİN GELECEĞİNİZİ
          açılan Toplantı Salonu’nun ve Modern  ‘Pek çok durumda, siz iş ortaklarımızla  ÖNEMSİYORUZ’
          Geliştirme Merkezi’ninin tanıtıldığı turun  işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz, ürün Gartner’ın arkasından söz alan MAYER
          ertesinde konuklara Çözgülü Örme,  yeniliklerimiz, geride bıraktığımız 80 yılda  CFO’su Dr. Helmut Preßl ise bu bağlam-
          Teknik Tekstiller ve Çözgü Hazırlama İşlet- başarımızın en belirleyici unsuru oldu.  da dijitalleşmenin öneminin altını çizerek,
          me Birimlerinden bazısı kısmen yenilenen Yenilikler gelecekte de önemini koru- bu durumun hem iş hem de özel dünya-
          bazısı ise tamamıyla yeni geliştirilen  yacak ve buna ek olarak gelecek olan  mızı hızla değiştirdiğini vurguladı. Tekstil
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41