Page 44 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 44
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:33 PM Page 42

NEWSGÜNDEM Fuarnda ürünlerini sergilerken, toplam 120, 932 profesyo-
nel ziyaretçi bu ürünleri inceledi.
Ayn yl, Première Visionun dier ülkelerdeki fuarlarnda ise
675 katlmc ve 29,281 profesyonel ziyaretçi yer ald.


Première Vision, moda endüstrisinin ihtiyaçlarn
öngörüyor ve karlyor.
Première Vision SA, 1973 ylndan bu yana tekstil ve
moda fuarlar organize eden lider bir Fransz irketidir.
Balangçta yerel olan irket, büyük bir ustalkla önce
ulusal, sonra Avrupal ve en sonunda global bir boyut
kazanmtr. Uluslararas tannrlk kazanmasnn en
büyük etkisi ise stratejik seçenekleri ve hizmet kaliteleri
olmutur. Bir tekstil ticaret dernei Association Première
Vision ve i etkinliklerinin dünya lideri GL Eventsin bir
itiraki olan Première Vision, bugün kapsaml bir uluslar-
aras an merkezindedir. Dünyada 12 bal ortakl ve
yabanc ofisi bulunan irket, özellikle son 10 ylda baa-
ryla moda dünyasnn önemli bölgelerinde organizas-
yonlar düzenlemi ve gelitirmitir. Bütün Première
Vision Fuarlarnn ortak yaklam, yüksek katma deere
sahip olan teklif ve hizmeti, sürekli yenilik ve kaliteye
dayandrarak sunmaktr.
Bügün Première Vision, dünya çapnda ylda toplam 34
42 www.tekstilteknoloji.com.tr
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49