Page 41 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 41
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:33 PM Page 39 GÜNDEM

NEWSarasnda yer aldn, 2012 ylnda da stanbulda bir ofis
açmaya karar verdiklerini ifade etti. Pasquet, Türkiyenin
tekstil üretimi ve talebi açsndan yükselen Balkanlar, ran,
Irak, Rusya gibi bölgelere yaknlna dikkat çekerken,
2017ye kadar toplam %16lk büyüme öngörülen Türkiye
ekonomisinin ve sanayi üretiminde ve ihracatta %17lik
payyla tekstil ve hazr giyimdeki gücünün etkileyici özellik-
ler olduunu vurgulad.
Türkiyenin sadece bir hammadde ve ara mamul üreticisi
kimliinden öte, tekstil ve hazr giyimde dikey entegre tesis-
leriyle, yerli markalaryla ve bu sektörde uzmanlam
olmasyla da ön plana çktn kaydeden Pasquet, özellikle
yaygn datm ve maaza zincirlerine de sahip olan Türk
hazr giyim markalarnn gerek civar ülkelerde, gerekse daha
uzak corafyalarda emin admlarla büyüdüünü belirtti.
Ayrca Türk tekstil ve hazr giyim sektörünün imdiye kadar
tüm Première Vision Fuarlarnda gerek katlmc, gerekse
ziyaretçileriyle oldukça dinamik bir profil çizdiini belirten
Philippe Pasquet, fuarlarda ürün sunan ülkeler arasnda
Türkiyenin 3. srada, ziyaretçi younluunda ise ilk 10un
içinde yer almasndan duyduu memnuniyeti ifade etti.
2013te toplam 3,692 katlmc Première Vision Paris
www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46