Page 38 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 38
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:33 PM Page 36

NEWSGÜNDEM talyan Tekstil Makineleri için


2014 Yava Balad


Slow Start for Italian Textile Machinery

in 2014

2014 ylnn ilk çeyreinde ACIMIT tarafndan hazrlanan talyan makine sektörü için sipari
indeksine bakldnda, siparilerin bir önceki çeyree kyasla 81,2 puanlk deer için %8
orannda, dütüü görülmektedir.
In the rst quarter of 2014, the orders index for Italian textile machinery sector, as elaborat-
ed by ACIMIT, dropped all of 8% compared to the previous quarter, for a value of 81.2 points.

2014 ylnn ilk çeyreinde talyan tekstil makineleri için
verilen siparilerde düü görüldü. Bu durumu ACIMIT Bakan
Rafaella Carabelli: Önde gelen yabanc pazarlara yaplan yat-
rmlar duraklamada ve Euronun yüksek oluu da ihracatlarn
önünde önemli bir engel tekil etmektedir eklinde açklamak-
tadr. 2014 ylnn ilk çeyreinde ACIMIT (talyan Tekstil Makine
Üreticileri Birlii) tarafndan hazrlanan talyan makine sektörü
için sipari indeksine bakldnda, siparilerin bir önceki çeyre-
e kyasla 81,2 puanlk deer için %8 orannda, dütüü görül-
mektedir (taban 2010=100). Yurt dnda ise Ekim- Aralk
2013 dönemine kyasla indeks düüünün %10 olduu ve
indeks deerinin 85,4 puanda sabitlendii görülmektedir. ç
pazarda ise sipari indeksi 53,7 puanlk deer için %10 orann-
da artmtr. ACIMIT Bakan Raffaella Carabelli: 2014 yl tabi-
ri caizse, yerinde sayarak balamtr. talyan pazar için kayde-
dilen rakamlar herhangi bir hezeyan uyandrmamaldr. Önceki
çeyreklerin düük deerleriyle kyaslandnda, dikkat çekici bir
iyiye gitme söz konusudur. Fakat talyadaki satlarmzn artp
artmayacan görmek için yln ikinci çeyreinde kaydedilecek
rakamlar da görmemiz gerekir.
Öte yandan, önceki çeyreklere kyasla düü kaydedilen yaban-
c pazarlardan alnan veriler de hiç de cesaret verici nitelikte
deildir. Raffaella Carabelli sözlerine öyle devam etti: 2013
ylnda yabanc pazarlarda yaanan zorluklarn ardndan, hep-
sinden de önemlisi Euronun daha da güçlenmesinden sonra
yabanc ülkelerdeki yatrmlarn pamuk ipliine bal olduunu
söyleyebiliriz. Yln bu ilk bölümünde Euronun baz yerel para
birimlerine oranla deer kazanmas, darya sat yapmamz
zorlatrmaktadr. Yine de kendimizden eminiz.

talyan tekstil makineleri siparilerin sabit deerde indeksi (taban Italian textile machinery the index of oders at constant value
2010=100) (basis 2010=100)
36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43