Page 37 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 37
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:32 PM Page 35Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
etkinlikte, dünyann neresinde olursa olsun katlmc ya da ziya-
retçi olarak mutlaka yer alyoruz. Tekstil makineleriyle ilgili
endüstriyel yatrmlar ve yenilikleri sürekli izliyoruz. Bu dorul-
tuda ITMA Asia- Citme 2014 Fuarna da katldk. Orada da yine
makinelerimizi sergiledik dedi.

Ar-Geye büyük önem veriliyor, TÜBTAK ile projeler
yürütülüyor.
Kendi ürünlerimizi gelitirmek, Ar-Ge çalmalarn ilerletmek
için TÜBTAKa verdiimiz projeler baaryla geçiyor. 2008 yln-
dan bugüne kadar 5. projemiz TÜBTAKtan onayland ve baa-
rl ekilde üretimine baladk. Bütün Ar-Ge çalmalarmz
stanbul- Hadmköy deki fabrikamzda yapyoruz. Ancak son 1
yldr Tekirda Namk Kemal Üniversitesinin Çorlu
Kampüsündeki TeknoParkta, yine bir yazlm rmasyla müte-
rek çalarak kendi ürünlerimizin Ar-Ge çalmalarmz gelitir-
meye çalyoruz açklamasn yapan Koray Kutlu, gelitirdikleri
makineleri Türkiyede arlkl olarak hangi pazarlara verdikleri
konusunda unlar söyledi:
Gerek üretime, gerek
sat sonras hizmetlere
verdiimiz önem sebebiy-
le, biz dalmzda
Türkiyede bir numarayz.
Bata stanbul, Çorlu-
Çerkezköy, Bursa, Denizli
olmak üzere ç Anadolu,
Güney Dou Anadolu ve
son dönemde 4-5-6.
Tevik bölgelerine maki-
neler sunuyoruz. O maki-
neleri kuruyoruz, çaltr-
yoruz, eitim hizmetlerini verip sat sonras servisimizi de
kusursuz yaptmz için bu dalda Türkiyede çok yol alm bir
firmayz.

OTM 2014 için hazrlklara baland
Koray Kutlu, Dou ve Güneydou Anadoludaki genileyen
tekstil sektörü ve OTM 2014 Fuar hakknda öyle konutu:
Son dönemde Dou ve Güneydou Anadoluda, bata tekstil
olmak üzere artan yatrmlara çok olumlu bakyorum.
Özellikle son yllarda çkan tevikler, birçok stanbullu ya da
Batl tekstil iletmecisini büyük bir cokuyla bu bölgelere
yöneltti. Böyle bir çalmann son derece verimli olduunu
düünüyorum. Bu amaçla, 16-19 Ekim 2014 tarihinde,
Gaziantepte yaplacak olan OTM 2014 Fuarna katlyoruz.
Oralara yatrm yapm tekstil iletmelerine bu konuda baa-
rl olacaklarn ve o bölgelere hem istihdam, hem kalite, hem
güvenlik açsndan son derece faydal olacana inanyorum.
2
Fuara 100 m lik bir alanda katlyoruz. Firmamzn bütün
yeniliklerini OTM 2014 Fuarnda sergilemek üzere imdiden
hazrlklarmza baladk.www.tekstilteknoloji.com.tr / 35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42