Page 36 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 36
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:32 PM Page 34Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

10 yldan beri yurtd satlarmz artt. Dünyann farkl ülkele-
rine, deiik ve özel makineler üretiyoruz. Standart makineleri-
mizin üretimi devam ediyor. 1995 ylnda, u an içinde bulun-
2
duumuz Hadmköy fabrikamz iletmeye açld. 5300 m lik bir
kapal alanda üretim yapyoruz. Ar-Ge çalmalarmz burada
sürdürüyoruz. Bunun dnda 2008 ylndan itibaren tevik böl-
gesi olan Uak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir
2
yatrmmz oldu. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 7000 m lik
bir alanda, bir tesis kurduk. u an 36 kiilik bir kadroyla orada
üretim yapyoruz. Bütün standart makinelerimizin üretimini
Uaktaki fabrikamzda gerçekletiriyoruz. kinci bir Güven Çelik
Makine fabrikas olarak, burada yaplan bütün üretim faaliyet-
lerinin birebir aynsn orada da yapmaya devam ediyoruz.

Dünyann her köesine makine ihracat
Güney Amerikadan balayp; Endonezya, Banglade, Hindistan,
Pakistan, Msr, ran gibi ülkelere ve Balkan ülkelerine, Avrupa
ülkelerine makinelerimizi ihraç ettiklerini belirten Koray Kutlu,
verdikleri sat sonras hizmetlerle de her geçen gün sat oran-
larnn arttn vurgulad. Uluslararas tantm çalmalar kap-
samnda: 1999 ylndan itibaren ITMA fuarlarna katlmaya
baladk. ITMA Paristen sonra 2003 ylnda ngiltere-
Birmingham, 2007 ylnda Almanya- Münih, 2011 ylnda
spanya- Barselona olmak üzere katlmc olarak 4. fuarmz
geride braktk. 2015 ylnda talya- Milanoda yaplacak olan
ITMA fuarna da hazrlanyoruz. Yaptmz bütün yenilikleri,
deiik çalmalar bu fuarlarda sergileyerek gerek yurdumuzun
tekstilcilerine, gerekse dünya tekstilcilerine sunuyoruz. Bunun
dnda yurt içi fuarlarda ya da tekstil sektörüne yönelik birçok34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41