Page 34 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 34
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:32 PM Page 32Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Güven Çelik, Bütün Yeniliklerini

OTM 2014 Fuarnda Sergileyecek


Güven Çelik will Exhibit All of its Innovations

at OTM 2014 Exhibition

Üretime verdii önem ve ürün çeitleriyle Türkiyede bir numara olan Güven Çelik Makine,
kendi Ar-Gesi ile sürekli teknolojilerini yeniliyor. TÜBTAKa projeler sunan, üniversiteler ile
ibirlii yapan rma, yeni makinelerini OTM 2014 Fuarnda sunmaya hazrlanyor.
Güven Çelik Makine, which is number one with the importance it gives to production and
product varieties in Turkey, is renewing its technologies continuously with its own R&D. The
company, which presents projects to TÜBTAK and cooperates with universities, is getting
ready to exhibit its new machines at OTM 2014 Exhibition.

1988 ylnda kurulan rma, entegre tekstil
iletmelerinden, dokumaclara, örgü kuma üreticilerinden,
kuma toptanclarna, hazr giyim üreticilerinden, kuma itha-
latçlarna kadar uzanan geni bir müteri portföyüne sahiptir.
Gelien teknolojiyle yaran, deneyimli teknik kadrosuyla tekstil
sektörüne özel amaçl makineler de üretiyor. Güven Çelik
Makinenin gelitirdii ve üret-
tii makine çeitleri öyledir:
Kuma Kontrol Makineleri,
Kuma Paketleme Makineleri
ve Otomasyonu,
Kuma Tama Hatt
Otomasyonu,
Manüel ve Otomatik Kartela
Kesme Giyotini Makineleri,
Lazerli Kartela Kesme
Makineleri,
Barkotlu Kuma Kartelâ
Sistemi,
Bilgisayarl Kuma Kalite
Kontrol ve Barkotlu Depo Güven Çelik Makine Kurucu Orta A.Koray Kutlu
Yönetim Sistemi, A.Koray Kutlu, Founding Partner of Güven Çelik Makine
Termal-Termal Transfer, Barkot Printer ve Barkot Etiketleri,
Delik Delme Makineleri,
Kuma Katba Diki Makineleri,
Kuma Katlama Makinesi,
Güven Çelik Makine rmasnn Kurucu Orta A. Koray Kutlu, r-
malar hakknda bilgiler verdi.

ki fabrikada sürekli üretim
Güven Çelik Makine 1988 ylnda kuruldu, 25. yln geride bra-
kp 26. yla girmi, tekstil makineleri üreten bir rmadr. Tekstilin
bitim ksmndaki kuma kalite kontrol, otomatik paketleme,
ambalajlama makinelerini üreten, bu dalda yurdumuzun büyük
tekstil iletmelerinden kuma satclarna, entegre konfeksiyon
iletmelerine varncaya kadar hepsiyle çalyoruz. Özellikle son32 www.tekstilteknoloji.com.tr
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39