Page 30 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 30
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:32 PM Page 28Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
O güzel atlara binip giden sektör mensuplar
Kendi mesleimle ilgili olarak iki kitabn önsözü beni her
zaman etkiler:
Birisi Aziz Nesinin Zübük kitabdr. Orada der ki it kan
gölgesinde yürür, kendi gölgesi zannedermi. Bu bizim
mümessillerin durumudur.
Santexin imdi satt makineler çok büyük ebatl ve yük-
sek kapasiteli makineler. Yllarn emei, ura, geliimi,
tecrübesiyle bu makineler üretiliyor. Ama bu makineler
Türk yatrmclar tarafndan tercih edilip çaltrldktan
sonra sanki her eyi biz yapmz zannediyoruz.
Dier kitap da Yaar Kemalin nce Memedidir. Onun öns-
özünde o güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler der.
40 yllk meslek hayatmdan yurt dndaki üreticilerden,
Türkiyedeki yatrmclardan, mümessillerden, hizmet sek-
töründen o güzel atlara binip giden çok güzel insanlar
oldu. Ama hayatta olup da görebileceim tandklarn fuar-
da ziyaret etmeleri ve onlarla görümek, beni fuarda
makine satmaktan daha fazla heyecanlandryor. Bu yüz-
den fuarlara katlmay seviyorum. Zor ve yorucu oluyor,
yaplana kadar çok uratryor, çok geriliyoruz. Bir Alman
atasözü hiçbir ey piirildii kadar scak yenmez der. Fuar
balaynca öncesindeki uralar gibi olmuyor. Sonrasna
güzel anlar kalyor.

Tekstilin gelecei Dou ve Güneydouda
Türkiyede tekstilin geleceinin Dou ve Güneydou
Anadolu bölgesinde olduunu düünüyorum. stanbulda
ve batdaüretim maliyetleri çok yükseldi. Gayrimenkullerin
fiyatndan dolay, ulamdan dolay, sudan dolay, çevre-


28 www.tekstilteknoloji.com.tr
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35