Page 29 - tekstilteknoloji_temmuz
P. 29
tekstilteknoloji_temmuz_Tekstil Subat 7/8/14 5:32 PM Page 27Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition


terilerimizle bulumak için katlyorum. Bizim için fuarlar i
yaptmz, sat gerçekletirdiimiz ortamlar pek olmuyor.
Çünkü bizim projelerimizi sonuçlandrmamz için daha
uzun vadeler gerekiyor. Bir makineyi satmamz 4 ay, 8 ay
hatta 1 yl, 2 yl hatta 10 yl bile sürebiliyor. Örnein bir
firma makinemizi 11 yl sonra ald ve bana keke seni 11
yl önce dinleseydim dedi.
Yllar önce baka bir müterim, farkl bir sektörden tekstile
girmek isteyen bir ahbabna beni öneriyor. Diyor ki Santex
brannn en iyi makinesidir, mümessilliini yapan Ergün
Bey de aptaldr. Nasl yani sen bana bilmediim bir sek-
tör için aptal bir mümessili mi tavsiye ediyorsun diye
sorar kar taraf. O da der ki yok yanl anlattm aptal der-
ken kendi aleyhine bile olsa sana doruyu söyler, seni yat-
rmnda doru yönlendirir. Bu konuda yllar içinde çok
dostluklar kurdum, hep ismimi korumaya çaltm.

Eskiden herkes tekstile yatrm yapyordu, imdi
tekstil sadece tekstilcilere kald
1980li yllarda tekstil büyük karlar salad için herkes
yatrm yapabiliyordu, bugün tekstil, sadece tekstilcilere
kald. O zamanlar tekstile yaplan yatrmlar senesi dol-
madan kendini geri ödemi oluyordu. Bugün Avrupadan
gelen siparilerde ince detaylarla talepler oluyor.
Tekstilciler bunlardan fazla kar edemiyor. Kazandran
çeitler de üretimi çok zor olanlar. Bununla beraber
zamanla da yarmalar gerekiyor. Üreticilerin artk hata
yapma lüksü yok.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34