Page 46 - tekstilteknoloji_nisan
P. 46

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:36 AM Page 44


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Prodigital, Yenilikleriyle ve Yeni

Modelleriyle OTM 2014te Olacak


Prodigital Will Be at OTM 2014 with

Innovations and New Models

brahim Teke: Transfer bask makinalarnda Türkiyede sat ve servis olarak en iyi rmayz
diyebilirim.Tekstil sektöründeki direk bask yapan digital bask ihtiyacn karlamak için
çeitli projeler üzerinde çalyoruz.Yenilikleri OTM 2014 Fuarnda sunmak istiyoruz.
brahim Teke: I can say that we are the best company of transfer printing machines in
Turkey in terms of sales and services. We are working on various projects for meeting the
requirement of digital printing making of direct printing in the textile sector. We want to
exhibit innovations at OTM 2014 Exhibition.

Prodigital markasyla dijital bask makineleri ve
malzemeleri ithalat sat ve servis hizmetleri veren rmamz,
1991 ylndan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Gelien tekno-
lojiyi sürekli olarak takip eden ve ülkemize getiren yurtiçi ve
yurtd fuarlara katlmc ayn zamanda da sponsor olarak sek-
töre katkda bulunan Prodigital, 2002 ylndan itibariyle de
bayrak ve tekstil sektörüne
gerek dijital bask sistemleri
gerekse yan ürünlerle hizmet
vermeye balad. tekstil diji-
tal bask makinelerinde
Mutoh ve DGI markalarnn
satn yapan Prodigital, OTM
2014 Fuarna da bu marka-
larnn son model makinele-
riyle gelecek.
Texpo Eurasia 2014
Fuarnda görütüümüz
Prodigital Genel Müdürü
brahim Teke, sektörü deer-
lendirdi ve yenilikleri hakkn- Dergimiz Sat ve Pazarlama Müdürü Mehmet Yüksel (solda) ve
da bilgi verdi. Prodigital Genel Müdürü brahim Teke
Sales and Marketing Manager of our magazine, Mahmet Yüksel
2008 ylnda bütün dünyay
and Prodigital General Manager, brahim Teke
etkileyen global ekonomik
krizi biz Türkiyede fazla hissetmedik, biz de biraz etkili olsa da,
Avrupadaki kadar zarar görmedik Hükümetin ald önlemler
sayesinde. Krizden sonraki dönemde ülke ekonomisi ve sektö-
rümüzdeki yatrmlar iyiye gitti. Ancak 2013ün son çeyreinde-
ki belirsizlikler ve siyasi problemler istikrarszla sebep oldu ve
yatrmlar da beklemeye alnd. Çünkü döviz kurundaki dalga-
lanmalar bizim gibi ithalatç rmalar için sorun yaratt. Bazen
yurt dndan 30 gün krediyle i yapyoruz, o dönemde döviz
yükseliyor. Avrupada faizin %1-2 olduu durumda bizde dövizin
%30 oynamas tefecilerin iine geliyor. Onun için skntlar yaa-44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51