Page 44 - tekstilteknoloji_nisan
P. 44

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:35 AM Page 42


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

plik Aktarma Sistemlerinde

Dünyann En Önemli Üreticisi

SSM OTM 2014te


SSM the Most Important Yarn Transfer System

Manufacturer of the World, is at OTM 2014

plik aktarma sistemlerinde dünyann en önemli üreticisi olan SSM, çr açan teknolojilerin
sunumuyla trend belirleme geleneini sürdürecek. Sarma ve iplik ilemede uygun maliyetli
yeni çözümlerin sergilenmesi, fuarn oda olacak. Fuar katlmyla ilgili yaynlad bültende
SSM, Orta Dou bölgesine çok önem verdiklerini ve yerel tekstil endüstrisini kaynanda
desteklemekten mutluluk duyduklarn duyurdu.
The most important manufacturer of the world of yarn transferring systems, SSM will carry
on its tradition of trend-setting with the presentation of pioneering technologies. The com-
pany will focus on exhibiting new cost-efective solutions for winding and yarn processing.
In the press release concerning fair participation, SSM announced that they attached great
importance to the region of Middle East and that they were glad to support local textile
industry at its origin.


SSM, OTM 2014 Fuarnda son teknolojilerini tantacan
duyurdu. plik aktarma sistemlerinde dünyann en önemli üreticisi
olan sviçre merkezli SSM
Schärer Schweiter Mettler AG
rmas, çr açan teknolojilerin
sunumuyla trend belirleme
geleneini sürdürecek. Sarma
ve iplik ilemede uygun mali-
yetli yeni çözümlerini sergilen-
mesi, fuarn oda olacak. Fuar
katlmyla ilgili yaynlad bül-
tende SSM, Orta Dou bölgesi-
ne çok önem verdiklerini ve
yerel tekstil endüstrisini kayna-
nda desteklemekten mutlu-
luk duyduklarn duyurdu.
SSM, tekstil ilemleri zincirinin birçok uygulamasn gerçekletirmek-
tedir:
Boya paketleri/ geri sarma,
Haval tekstüre,
Yapay büküm tekstüre (SSM Guidici),
Cer sarma,
Haval kaplama/ kartrma,
Birletirmeli sarma,
Yakma,
Diki iplii apre sarma,
Hazrlk ilemleri.
Bu alanlarda pazar lideri olarak anlan SSM, mükemmel bir itibara
sahiptir. Ayrca SSM, müteri personellerinin eitimini ve müteri
yatrmlarnn maksimum seviyede geri dönüünü salayan hizmet
an dünya çapnda sürdürmektedir.
SSM, son gelitirdii ürünlerin kullanld açk projeler konusunda
ilham verici ve ilginç kir al verilerini dört gözle beklemektedir.42 www.tekstilteknoloji.com.tr
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49