Page 41 - tekstilteknoloji_nisan
P. 41

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:35 AM Page 39


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition
maktadr: Gaziantepte
bulunan kalifiye bakm
teknisyeni ekibinin yan
sra, Bilge Otomasyon fir-
masyla kurduu ortaklkla
da OEM üretim kalitesinde
yedek parçalarn hemen
bulunabilmesini salamak-
tadr
Hal modasnda tarzlarn
yenilenmesine katkda
bulunmak için, yenilikte
öncü Superba firmas yakn zamanda, tannm MF4 frize
makinesinin yeni versiyonu olan MF400 sayesinde genel-
de polipropilen hal ipliklerinin frize edilmesi için yeni bir
çözüm sunmutur. Bu yeni, patentli versiyon, 72 iplie
kadar olan katmanlarda çok hafif veya çok güçlü biçimde
ayarlanabilir ondülasyonu ile çok yüksek eitlikte frize
etkisi salamaktadr. MF400ün bu fonksiyonu
sayesinde, tayc banda MF4ten çok daha fazla frize
efekti uygulayabilir ve böylece bu tür ipliklerin üretiminde
olaanüstü düzeylere ulamak mümkündür. MF400, üre-
tim hatt çklarnda yeni patentli elektronik sarma kont-
rol sistemi CP4ün kullanmyla, genel performans %95i
aan oranda optimum düzeye ulatrmaktadr.
Hal sektöründe baka bir gelitirme ekseni ve tarz yenili-
i de, Space-Dyeing noktasal boyama tekniidir.
Superba son zamanlarda birçok hat sat gerçekletir-
mitir ve dier projeler üzerinde de çalmaktadr.
Superba tarafndan sunulan Space- Dyeing teknii, eski
Knit-Deknit metotlarnn yerini avantajl biçimde alarak,
bobinden bobine sürekli ilem ile yüksek verimlilik elde
edilmesini ve maliyetlerin azalmasn salar. Bu boyama
tekniinde uzmanlam olan Superba, patentli ultra hzl
lineer piezoelektrikli tahrik sistemi kullanarak, birkaç
santimetreden onlarca metreye kadar uzunlua 8 ayr
rengi uygulama kapasitesine sahip makineler sunan tek
üreticidir.
MCD/LA Boyama Makinesi 48 iplikli katman ileyebilmek-
tedir ve TVP3 termofiksaj hattna tam uymaktadr.
Ayrca Superba boyama ilemi, hallar için yazlm simü-
lasyonu ve tasarm desenleri konusunda önde gelen isim-
lerden biri olan NedGraphics ile uyumludur.
Böylece, iplik veya boya malzemelerine para harcamaks-
zn sanal numuneler oluturmak mümkündür.
Superba ve Samoteks, yenilikleri sunmak ve projeleriniz
konusunda görümek için sizleri OTM Fuar boyunca Salon
1deki standnda arlamaktan memnuniyet duyacaktr.www.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46