Page 38 - tekstilteknoloji_nisan
P. 38

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:34 AM Page 36


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition


ile tam kapasite devrede olacaktr. OTM 2014 Fuarna,
Polar Bobin makinemizin yan sra Savionun bir baka
ana üretim hatt olan two-for one Büküm makinesi ile de
katlacaz. Bu makinemizi fuara getirip sergileme ama-
cndayz. Zaten Gaziantepte bu makine oldukça youn ola-
rak tannmakta ve kullanlmaktadr. Biz de bu makinedeki,
özellikle elektronik anlamdaki yenilikleri Gaziantepte tant-
ma karar aldk. Savio için Gaziantepin yeri çok önemlidir,
Gaziantepli dostlarmzn Savio'ya gösterdikleri güvenin de
farkndayz, bu sebeple Gaziantepte organize edilen fuara
tabidir ki ayr bir önem vermekteyiz. Fuara yüksek seviyede
katlm olacaktr, baarl bir fuar olmasn ümit etmekteyiz.

36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43