Page 36 - tekstilteknoloji_nisan
P. 36

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:34 AM Page 34


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Savio, Polar Bobin ve Büküm

Makineleriyle OTM 2014te


Savio is at OTM 2014 with Polar

Winding and Spinning MachinesSelim Sarfati
Alfredo Modiano Mümessillik ve D Ticaret / Alfredo Modiano Mümessillik ve D Ticaret

2013 yl kötü bir yl deildi. Özellikle Savio açsndan,
Türkiyede daha önce ulalmam pazar payna ulalm-
tr. Aslnda bu art 2012'de kendini göstermeye balad.
2012 ylndan itibaren Savionun Türkiyedeki yeri hatr
saylr ekilde belirli hale gelmitir.
Tabi ki bir makine çaltkça ve
memnun müteriler oluturdukça
piyasadaki yerini salamlatrp
sistemin deimez bir parças
olduunu ispat ediyor. Bizde özel-
likle Polar model bobin makinesi-
nin göstermi olduu yüksek per-
formanstan bunun ispatn görmü
olduk.
Savio 45 yldan beri Türkiye'de
iplik üreticilerinin bildii güvendii
bir marka, Türkiyede modern
anlamda iplik sanayinin varl
kadar eski. 2014 yl ise aslnda
Alfredo Modiano Mümessillik ve D Ticaret
beklentilerimizin üzerinde bir per-
Selim Sarfati
formans göstermekteyiz, yln Selim Sarfati, Alfredo Modiano Mümessillik ve
banda yaanan ekonomik dei- D Ticaret
im, bizi kötümser bir havaya itmiti ancak buna ramen
yeni yatrmlar durmad ve Savio tercih edilen oldu. Bu
trendin 2014 ylnda artarak devam edeceini bekliyoruz.
Özellikle son 2 ayda önemli ölçüde baar salandn
söylesek yanl olmaz.


Savionun yeni model bobin makinesi: PolarE Premium
Savio geçtiimiz yln son aylarnda, yeni bir otomatik bes-
leme sistemine sahip PolarE Premium model bobin maki-
nesini lanse etti. Bildiiniz gibi Türkiyenin ihracatta Uzak
Dou, Çin gibi ülkelere tercih edilmesinin en önemli
sebeplerinden biri, kalitenin yannda, yurtd müterileri-
nin istedii özel, farkl siparileri çok çabuk olarak imal
edip bir nevi servis salamasdr. Dolaysyla artk tüm
iletmeler, deiik tipleri çok hzl olarak imalata sokup,34 www.tekstilteknoloji.com.tr
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41