Page 28 - tekstilteknoloji_nisan
P. 28

tekstilteknoloji_nisan_Tekstil Subat 4/18/14 9:34 AM Page 26


Ortadou Tekstil Makineleri Fuar
Middle East Textile Machinery Exhibition

Gaziantep Yatrmndan

Vazgeçmiyor


Sustains Investments in

Gaziantep

Hakan Gürdal: Gaziantepli yatrmclarn pozitif görüleri çok fazla, biraz umutlu bir durum
olduunda çok büyük cesaretle yatrm yapabiliyorlar. Hal ve BCF konusunda da bu böyley-
di. Bu durum spunbonding için de, Su jeti yatrmlar için de geçerlidir.
Hakan Gürdal: Investors of Gaziantep have many positive opinions, they can make invest-
ments with great courage when there is a tiniest hopeful situation. It has been the same for
carpets and BCF. It is also true for spunbonding and water-jet investments.

Tekstil Servis Koll. ti., sentetik iplik, teknik tekstiller ve
nonwovenlar için teknoloji gelitiren rmalarn Türkiye mümes-
silliini yapyor. Bu sebeple Türkiyedeki önemli pazarlar ara-
snda Gaziantep bulunuyor. Hatta BCF teknolojileri ve nonwo-
ven hatlar konusunda rmann yetkilisi olan Hakan Gürdal,
ayda en az 2 kere Gaziantepe giderek oradaki üreticilerle ve
yatrmclarla görüüyor. Bu sebeple Gaziantep pazarn, bölge-
deki yatrmlar ve tekstil sek-
törünün durumunu gayet iyi
biliyor. Tekstil Servis, birçok
mümessilliiyle beraber OTM
2014 Fuarnda yer alacak,
hem bu konuda hem de
Gaziantepteki sektörel deer- Q
lendirmesini almak için Hakan
Gürdal ile görütük.

Son dönemde
BCF yatrmlar artt
2012 ve 2013 yllar bizim
için oldukça iyi geçti. Hatta
2012 çok iyi olunca, 2013
Tekstil Servis Hakan Gürdal
için fazla bir beklentimiz Hakan Gürdal, Tekstil Servis
yoktu; buna ramen 2013 de gayet iyiydi. Son dönemde BCF
tesislerine çok fazla yatrm yapld. Bu nedenle, daha önce 2-
2,5 ylda geri ödeyen yatrmlarn geri ödemesi 10 yla çkm
oldu. u anda 2014 için yeni yatrm beklenmiyor ama yine de
birkaç tane yenileme yatrm oldu. Bundan sonra da bir süre
daha yenileme yatrmlar yaplr sadece diye düünüyorum.
BCF pazarndaki bu yatrmlarn sebebinin, 2011 ylnda sektö-
rün yüksek karndan kaynaklandn düünüyorum. Zaten çou
banka kredi vermeye hazrd, imkan olan yatrmclar, bu karlar
duyunca yatrm yapmak istediler. Böyle ksa vadede geri öde-
diini duyanlar BCF yatrm yaptlar.


T
26 www.tekstilteknoloji.com.tr5 Tekstil T
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33