Page 46 - tekstilteknoloji_mayis
P. 46

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:44 PM Page 44
NEWSGÜNDEM Akdeniz Tekstil ve Hazrgiyim


hracatçlar Bakanlarn Seçti


Mediterranean Textile and Garment Exporters

Chose Their President

22 Nisan 2014 tarihinde gerçekletirilen Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri hracatçlar Birlii
Genel Kurulunda, Zeki Kvanç; Akdeniz Hazr Giyim ve Konfeksiyon hracatçlar Birli Genel
Kurulunda Hayri Uur yeniden Bakan seçildi.
Zeki Kvanç was reelected as president at the General Meeting of Mediterranean Textile and Raw
Material Exporters' Association, and Hayri Uur was reelected as president at the General Meeting
of Mediterranean Ready Made Garment and Apparel Exporters' Association.

Son seçim heyecann 4 yl önce yaayan Türkiye
genelinde 60 bin civarndaki ihracatç, Nisan aynda 60 ihra-
catç birliinin seçimli olaan genel kurul toplantlarnda bir
araya gelecek. Akdeniz hracatç Birlikleri Genel Sekreterlii
bünyesindeki sekiz madde hracatç Birliklerinin 2013 Yl
Seçimli Olaan Genel Kurul Toplantlar ise 17-29 Nisan
2014 tarihleri arasnda gerçekleti. AKB Seçimli Genel
Kurul Toplantlar, 22 Nisan 2014 tarihinde Akdeniz Tekstil
ve Hammaddeleri hracatçlar Birlii Genel Kurulu ve
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri hracatçlar Birlii Genel
Kurulu ile devam etti.
Seçimli Olaan Genel Kurullarn gündemini açl, Genel
Kurul Bakanlk Divan'nn seçimi, Yönetim Kurulu çalma
raporunun okunmas, görüülmesi ve onaylanmas, bilanço
ve gelir-gider hesaplarnn incelenmesi ve onaylanmas,
Denetim Kurulu raporunun okunmas, görüülmesi ve onay-
lanmas, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibras, mütea-
kip yl bütçe ve i programlarnn görüülmesi ve onaylanmas,
yönetim kurulu bakan ile yönetim ve denetim kurulu asil ve
yedek üyeleri ile Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri hracatçlar
Birlii'ni ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri hracatçlar
Birliini TM genel kurulunda temsil edecek olan delegelerin
seçilmesi, dilek ve temenniler oluturdu.


44 www.tekstilteknoloji.com.tr
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51