Page 44 - tekstilteknoloji_mayis
P. 44

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:44 PM Page 42
NEWSGÜNDEM Makine hracatçlar, 4. Kez Adnan


Dalgakran ile Yola Devam Ediyor


Machinery Exporters Decided to Proceed

on Their Way with Adnan Dalgakran for

th
the 4 Time
Seçime tek liste ile giren Makine hracatçlar Birlii Bakan Adnan Dalgakran, genel kurulda
oy birlii ile önümüzdeki 4 yl için tekrar bakan seçildi.
Running for ofce with a single list, Head of Machinery Exporters Association, Adnan
Dalgakran was reelected as the president for the upcoming 4 years by common consent in
the general meeting.

Makine hracatçlar Birlii olaan genel kurul toplants
Ankarada gerçekletirildi. Seçime tek liste ile giren Makine
hracatçlar Birlii Bakan Adnan Dalgakran, genel kurulda oy
birlii ile önümüzdeki 4 yl için tekrar bakan seçildi. Makine
ihracatçlar Birlii Bakanl görevini 4. kez üstlenecek Adnan
Dalgakran gelecek dönemde de sektöre hizmet vermekten
mutluluk duyacan ifade etti.
Seçimde 10 kiilik asil yönetim kurulu üyelerinden 3'ü deiti.
Asil adaylar arasnda yeni dönemde Necmettin Öztürk, Zeynep
Erkunt Armaan, Mehmet
Arikli ilk kez görev ald.
Dalgakran'n listesinde dier
isimler ise Serol Acarkan,
Kutlu Karaveliolu, Sevda
Kayhan Ylmaz, Hüseyin
Durmaz, Ali Eren, Tamer
Güven, Ferdi Murat Gül'den
olutu.
Seçim konumasnda 2023
ihracat hede içerisinde birli-
e düen payn 100 milyar
dolar olduuna vurgu yapan
Dalgakran Türk makineleri-
ne yeni pazarlar bulmak için
Makine hracatçlar Birlii Bakan Adnan Dalgakran, bu görevi 4. kez
çalacaz. 2023 ihracat üstleniyor.
hedemize ulaabilmek için Head of Machinery Exporters Association, Adnan Dalgakran takes
th
the office for the 4 Time.
yeni pazarlara ihtiyacmz
var. Uzak yakn demeden tüm pazarlarda varlmz hissettir-
meliyiz dedi. Geçtiimiz 2013 yl içerisinde pazar alanlarn
geniletmek için çalmalar yaptklarna deinen Dalgakran "
Geçtiimiz yl içerisinde sadece yurt dnda 11 fuara katlm
göstermi bulunuyoruz. Sektörümüz 200ü akn ülkeye ihracat
yapmakta. Almanya bata olmak üzere Hollanda, Brezilya ve
Endonezyann yan sra Rusya ve ABD için de tantm faaliyet-
lerimizi artrarak ihracatmz daha da yukarlara tayacaz
dedi.42 www.tekstilteknoloji.com.tr
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49