Page 41 - tekstilteknoloji_mayis
P. 41

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:44 PM Page 39

olduunu hatrlatan Gülle, teknik tekstil olarak tabir edi- GÜNDEM
len teknoloji youn ürünlerin genel ihracat içindeki pay-
NEWS
nn %15lere kadar yükseldiine dikkat çekti. Gülle, yeni
döneme ilikin faaliyetlerini öyle özetledi: Türkiyenin
artk katma deer yaratan bir ülke olduu algsn yer-
letirecek stratejiler içinde olacaz. Katma deerli üre-
tim konusunda hazrlk dönemini bitiren tekstil, gelecek
10 yl içinde Ar-Ge ve inovasyon patlamas yapacak.
Yeni pazarlara ihracat artrmay sürdüreceiz. Avrupa
Birlii ve Rusya halen sektörün en güçlü pazarlar ara-
sndr. Gerçekletirdiimiz fuar etkinlikleri, ticari heyetler
ve ikili görümelerle Güney Amerikadan Uzakdouya
alternatif pazarlarda önemli yol kat ettik. ABD bata
olmak üzere Brezilya, ili ve Kolombiya gibi Güney
Amerika ülkelerine ihracatn canlanmasna önem verece-
iz. Ayrca Orta Dou ve Körfez ülkeleri her zaman hedef
pazarlarmz olacak.
THB Yönetim Kurulu Bakan smail Gülle, seçim sonras yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte.
President of ITHIB Executive Board, smail Gülle with new members of the executive board after the election.

Bu yl birlik bütçesi 11 milyon 950 bin TL
2014 yl bütçesinin oy birliiyle 11 milyon 950 bin TL ola-
rak kabul edildii THB Genel Kurulunda, smail Güllenin
bakanlndaki yeni yönetim kurulu u üyelerden olutu:
smail Gülle YKB
erafettin Demir YKB Yardmcs
Ahmet iman YKB Yardmcs
Ahmet Öksüz
Vehbi Canpolat
M. Fatih Bilici
Mustafa Denizer
Ali Aydn
Eref Akn
Regaib Baykal
Sultan Tepewww.tekstilteknoloji.com.tr / 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46