Page 40 - tekstilteknoloji_mayis
P. 40

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:44 PM Page 38
NEWSGÜNDEM THB Yeniden smail Gülle Dedi


THB Reelected Ismail Gülle


stanbul Tekstil ve Hammaddeleri hracatçlar Birliinin dün gerçekletirilen Genel Kurulunda,
seçimlere tek aday giren smail Gülle yeniden bakan seçildi.
The only candidate of the elections, smail Gülle was reelected at the General Meeting of Istanbul
Textile and Its Raw Materials Exporters Association, which was held yesterday.

Türkiyede tekstil sektörünün
en büyük örgütü olan stanbul
Tekstil ve Hammaddeleri
hracatçlar Birliinin (THB) dün
gerçekletirilen Genel Kurulunda,
seçimlere tek aday olarak giren
smail Gülle yeniden bakan
seçildi. Seçime katlan 217 üye-
nin tamamnn oyunu alan Gülle,
birlikte dört yl daha bakanlk
yapacak.
Genel Kurulda üyelere hitaben
yapt konumada birliin faali-
yetlerinden söz eden Gülle, görev
dönemi boyunca sektörün pazar-
larn Güney Amerikadan
Uzakdouya kadar genilettikle-
rini hatrlatt. Dorudan tekstil
ihracatnn 8,4 milyar dolar oldu-
THB Yönetim Kurulu Bakan smail Gülle: Türkiyenin
unu belirten Gülle, 2 milyar
artk katma deer yaratan bir ülke olduu algsn yer-
dolarn üzerinde ev tekstili ihra- letirecek stratejiler içinde olacaz.
cat ile de sektörün 10 milyar President of ITHIB Executive Board, smail Gülle: From
dolarlk d satm performansn now on, we will adopt strategies for establishing the
perception that Turkey is a country which creates
atn söyledi.
added-value.
Türkiyede üretmek adna tarafz
Konumasnda Sabanc Holdinge ait Sasa Polyester Sanayi
A..nin satlacak olmasnn sektörün moralini bozduuna
dikkat çeken Gülle, bir irketin ald kararlara karma hak-
larnn olmadn, bununla birlikte bu durumun bir saduyu
meselesi olduunu söyledi. Gülle, unlar söyledi:
Milli deerlerimize sahip çkma adna uzun süre verdiimiz
uralar sonucu ithalata vergiler koydurduk. Bunlar yap-
masaydk, çou yerli fabrikann iflasn seyredecektik.
Pahal olmasna ramen elyafmz da Sasadan almay
sürdürdük. Tüm tekstilciler olarak, az kazansak da heyecan-
la yolumuza devam etmeye çaltk. Geldiimiz noktada
Sasann bir köfteci markasndan bile daha az bir fiyata
sat, tüm morallerimizi alt üst etti. Bizler, Türkiyede üret-
mek adna tarafz. Bu sata da karyz. Konuyu Rekabet
Kurumuna götüreceiz.

Teknik tekstilin pay yükseliyor
Konumasnda Türkiyenin tekstil sektöründe katma deer,
marka, tasarm üzerinden rekabet eden bir ülke durumunda38 www.tekstilteknoloji.com.tr
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45