Page 38 - tekstilteknoloji_mayis
P. 38

tekstilteknoloji_mays_Tekstil Subat 5/5/14 12:44 PM Page 36
NEWSGÜNDEM
geçirebilmek için bir dönem daha göreve talip olduk.
Hikmet Tanrverdi, gelecek dönemde sektöre getirilecek
yenilik ve projelerle ilgili olarak da u bilgileri paylat:
Tüm eitim birimlerimizi Tasarm Üniversitesi kurarak
tek çat altnda birletireceiz. anlurfada çalmalarn
sürdürdüümüz Hazrgiyim Organize Sanayi Bölgesi
(HOSAB) projesini tamamlayacak ve sektörümüzde yeni
bir dönemi balatacaz.
Hazr giyim sektöründeki tasarm çalmalarnn ür-ge ve
ar-ge destekleri kapsamna alnmas için sürdürdüümüz
çalmalarda son aamaya geldik. Bu destei sektörü-
müzün kullanmna sunacaz.Bir telefonda finanstan
insan kaynaklarna, tasarmdan iletiime varncaya dek
üyelerimizin ihtiyaçlarn karlayacak bir bilgi iletiim
merkezi kuracaz. hracatçlarmzn fuar ve yurt d
maaza desteklerine daha kolay ulaabilmesi için
bürokrasiyi azaltacak çalmalar yapacaz.
Firmalarmz kurduumuz portal üzerinden direkt alc-
larla kar karya getirecek, sektörümüzün dünyadaki
pazar an daha da genileteceiz. Giriimlerimizle
Eximbank kredilerinden faydalanabilmek için istenen
bankalardan teminat mektubu getirme art deitirildi.
Bundan sonra firmalarmz ihracat evraklarn teminat
göstererek Eximbank kredilerinden yararlanabilecekler.
36 www.tekstilteknoloji.com.tr
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43